Nanoaygıtlarda Manyetik Baloncukların Manyetik Alan ve/veya Spin-kutuplanmış Akım ile Etkileşimi

Kodu: 
15B03M2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı