Müller Hücrelerinde SIK2’nin FGF e Bağlı Akt2 Aktivasyonunda Yer Alma Olasılığının İrdelenmesi

Kodu: 
09B106P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı