Kanser Hücrelerinde Aktif Rol Oynayan Wnt / ß-Katenin Yolağında Anlatımı Etkilenen BRI3 Geninin Protein İlişkilerinin Maya Çift Hibrit Yöntemi İle Tayin Edilmesi

Kodu: 
08B101
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı