İstanbul´da Uygulanan Otobüs Öncelikli Yol Statejilerinin Modellemesi ve Performanslarının Değerlendirilmesi

Kodu: 
7144P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı