İstanbul Borsası Verilerinin (İMKB) Yapay Sinir Ağları Yöntemleriyle Analizi

Kodu: 
04A0103
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı