İşlevsel Genomiks Yaklaşımı İçin Sistem Bazlı Bütünleştirilmiş Bir Model Geliştirilmesi

Kodu: 
03A0504
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2003
Durumu: 
Sonuçlandı