İnhibitörlü Hemofili A Hastalarında FVIII Mutasyonlarının Analizi ve Mutasyon Tiplerinin İnhibitör Oluşumu İle İlişkisinin Araştırılması

Kodu: 
04B0104
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı