FGF Sinyal İletiminde SIK2 ve PKA'nin olası Rollerinin İrdelenmesi

Kodu: 
05HB102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı