Farmasötik Aktivite Gösterebilecek Kiral Heterohalkalar Üzerinde HPLC ve NMR Çalışmaları

Kodu: 
15B05M5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı