Farklılaştırılmış Ürün Piyasalarında Vergilendirme: Türkiye'de Otomobil Talep Esnekliğinin Ekonometrik Tahmini

Kodu: 
04C0102
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2004
Durumu: 
Sonuçlandı