Diallil Telekelik Poliizobutilenlerin Sentezi ve Tiyol-en Kimyası ile Yüksek Moleküler Ağırlıkllı / Çapraz Bağlı Ürünlerin Eldesi

Kodu: 
14B05P12
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı