Deniz Kumu Üretiminin Kıyı Erozyonuna Etkileri ve Rasyonel Üretim Kriterlerinin Geliştirilmesi

Kodu: 
100I017
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2000
Durumu: 
Sonuçlandı