Deformasyonla Bozulan Yüzeylerde İn Situ Mikroskopik İmge Korelasyonu ile Mikro Ölçekte Gerinim Ölçümü

Kodu: 
15A06M1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı