D4D0 Kara Deliği için Okluklar (Quiver), Ayrık Çekici Akışları ve SU(2)-Etiketlemesi Kullanan Bir Kuantum Kütleçekimsel Model

Kodu: 
113F164
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2013
Durumu: 
Sonuçlandı