Çoklu Robotlar İçin Karma (Yerel Küresel, Tümel Topolojik) Harita Oluşturma ve Muhakeme Metodolojisi ile Ortamların Kapsamlı Algılanması

Kodu: 
111E285
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı