Çok Modlu Kaynak Kısıtlı Çoklu Proje Çizelgeleme ve Yönetimi Problemine Yaklaşımlar

Kodu: 
09HA302D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı