Canonical Contact Structures of Links of Singularities

Proje Özeti: 

Önerilen projede kompleks tekilliklerin ve bunların kanonik kontak yapılarının arasındaki ilişki incelenerek, Lefschetz liflenmeleri, Stein kulplu cisimlerileri ve Floer homolojisi gibi modern teknikler vasıtasıyla simplektik geometri ve düşük boyutlu topoloji alanlarında bazı açık soruların cevaplanması amaçlanmıştır.

Kodu: 
17B06SUP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2017
Durumu: 
Sonuçlandı