Beta-Laktamaza Yönelik Peptit Temelli Inhibitör Tasarımı ve Incelenmesi

Kodu: 
108M644
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı