Au Bazlı Katalizörlerin Özellikleriyle CO Oksidasyon Aktiviteleri Arasındaki İlişkilerin Modellenmesi

Kodu: 
09A503D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı