Asil Metal İndirgenebilir Oksit Katalizörlerinin Kuantum Mekaniksel Olarak Modellenmesi

Kodu: 
03HA0502
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2003
Durumu: 
Sonuçlandı