Analysis of Accident Risks in Narrow Waterways: The Case of İstanbul Channel

Kodu: 
104Y207
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı