Proje Veritabanı

Kodu Adı Yürütücüsü Birim Alan Fon Proje Türü Başlangıç Tarihiartan sırada Durumu
223M302 Elektrifikasyon Ve Adsorpsiyon Ile Yoğunlaştırılmış Ters Su-Gazı Değişimi Tepkimesiyle Yüksek Verimli Sentez Gazı Üretimi Ahmet Kerim Avcı Mühendislik Fakültesi Mühendislik TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2024 Yürürlükte
223M099 Birlikte Üretim Sistemlerinde Eş Zamanlı Öbek Büyüklüğü Belirleme Ve Çizelgeleme Problemleri Ve Etkin Çözüm Algoritmaları Zeki Caner Taşkın Mühendislik Fakültesi Mühendislik TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2024 Yürürlükte
223K652 Türkiye Toplumsal Değerler Araştırması Ceylan Engin Manstretta Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2024 Yürürlükte
123Z928 Cry4Ba ve Cry11Aa Toksinleri ile Etkileşen Asya Kaplan Sivrisineği Reseptörlerinin Belirlenmesi Gökhan Gün Fen-Edebiyat Fakültesi Yaşam Bilimleri TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2024 Yürürlükte
123N516 Japon Bıldırcını (Coturnix Japonica) Limbik Sisteminin Nörokimyasal, Morfolojik ve Bağlantısal Karakterizasyonu Güneş Ünal Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler TÜBİTAK Uluslararası 2024 Yürürlükte
123N397 Yaşlanmış Hücre Hedefleme için Antikor Bağlama Yöntemlerini Optimize Ederek Polimer Fırça Kaplı Gözenekli Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi Amitav Sanyal Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri TÜBİTAK Uluslararası 2024 Yürürlükte
123K509 Türkiye'nin Enerji Dönüşümü Sürecinde Kömürden Çıkışı Adil Kılmak ve Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Planlamak: Muğla Örneği Sevil Acar Aytekin Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2024 Yürürlükte
123E460 Bayes Optimizasyonu Ile Düşük Kızılötesi Yayılıma Sahip Çekirdek/Kabuk Parçacık Tasarımı Osman Safa Çifçi Mühendislik Fakültesi Mühendislik TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek 2024 Yürürlükte
123C322 3 Boyutlu Metil Selüloz/Jelatin/Hikdroksiapatit Yapı İskelesinin Osteoblast Hücrelerini Farklılaştırma Potansiyellerinin İncelenmesi Mehmet Ali Karaca Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Diğer TÜBİTAK BİDEB-2218 2024 Yürürlükte
123Y350 2020 (Mw 6.8 Sivrice) ve 2023 (Mw 7.8-7.6 Kahramanmaraş) Depremleri Sonrası Karlıova Üçlü Eklemi Batısı, DAFZ-Palu ve KAFZ-Yedisu Segmentlerinde Deprem Tehlikesinin Sorgulanması Figen Eskiköy Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yer Bilimleri TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2024 Yürürlükte
323D009 Uyarlanabilir Test Ölçümleriyle Yapay Zeka Tabanlı Haftalık Çalışma Planı Hazırlama Motoru Serkan Arıkan Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri TÜBİTAK TEYDEB-1711 2024 Yürürlükte
24DP1 Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının ELT Materyali Üretme Sürecinde Üretken Yapay Zekanın Eleştirel ve Yansıtıcı Kullanımını Teşvik Etmek Senem Yıldız Ersoy Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi BAP Standart 2024 Yürürlükte
24D02P1 Okul Öncesi Çocuklarının 21. Yüzyıl Becerilerinin Desteklenmesi: Eğitimsel Robotik Müfredatının Tasarımı ve Geliştirilmesi Duygu Umutlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri BAP Standart 2024 Yürürlükte
24B03SUP1 Gözlem Verilerini Kullanarak Aşırı Parlak X-Işını Kaynaklarını Modelleme M. Hakan Erkut Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Start-Up 2024 Yürürlükte
24AD1 Yapısal Kullanım için Özel Olarak Tasarlanmış Mikroyapıya Sahip Deniz Suyu Karışımlı Beton Nilüfer Özyurt Zihnioğlu Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Doktora 2024 Yürürlükte
24BP1 IRF4 Transkripsiyon Faktörünün Programlanmış Hücre Ölümü Üzerindeki Etkisinin Melanom Hücrelerinde Araştırılması N.C. Tolga Emre Fen-Edebiyat Fakültesi Yaşam Bilimleri BAP Standart 2024 Yürürlükte
24BP2 Asla Orijinal Olmadık: Klasik Alımın Alternatif Modelleri Matthew Gumpert Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2024 Yürürlükte
24D03P1 Fen Eğitiminde Öğrencilerin Öğrenme Sürecini Anlamak için Fenomenografik Yaklaşım Özden Şengül Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri BAP Standart 2024 Yürürlükte
24B06P1 $V(\rho)\otimes V(\rho)$'nun Basit Modül Parçalarının Bulunması Arzu Boysal Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Standart 2024 Yürürlükte
24A04P1 Kazıklarla Güçlendirilen Şevlerin Küçük-Ölçekli Model Deneyleriyle İncelenmesi İrem Zeynep Yıldırım Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Standart 2024 Yürürlükte
24B10SUP2 Kurmacadaki Şehri Haritalamak: 1923-1950 Yılları Arasında Yayımlanan Türkçe Romanlarda İstanbul'un Edebi Atlası Fatih Altuğ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Start-Up 2024 Yürürlükte
24B11P1 Prediction in sight translation from English into Turkish Ena Hodjikj Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2024 Yürürlükte
24YD1 Türkiye'de Yarasa Alakalı Kan Bakterilerinin Genetik Yöntemlerle Araştırılması İ. Raşit Bilgin Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri BAP Doktora 2024 Yürürlükte
24VSUP1 Sismik Uyarımlı Binalar için Sürtünme Sönümleyici Sistemlerinin Optimizasyonuna Yönelik Çok Etmenli Derin Takviye Öğrenme Yaklaşımı Ercan Atam Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Diğer BAP Start-Up 2024 Yürürlükte
24A05D1 IN VITRO 3B MODELLERLE NÖRO Malignitenin Araştırılması Ş. Kutlu Ülgen Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Doktora 2024 Yürürlükte
24AP2 Termoaktif Diyafram Duvarlarında Optimum Boru Konfigürasyonlarının Termomekanik Etkilerinin İncelenmesi Özer Çinicioğlu Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Standart 2024 Yürürlükte
24VSUP2 Investigations of Vacuum Fluctuations of Perovskite Nanocrystals in Random Plasmonic Media Belkıs Gökbulut Öztürk Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Diğer BAP Start-Up 2024 Yürürlükte
24B09P2 Roma'yı Roma'dan Uzakta İnşa Etmek: Yukarı Sakarya Nehri Vadisinde (Orta Anadolu) Roma Kenti'nin Ortaya Çıkışı ve Etkisi Paolo Maranzana Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2024 Yürürlükte
24YD2 Tavuk Dışkısı Kullanılan Gerçek Ölçekli Bir Havasız Çürütme Tesisinde Biyobirikime Neden Olan Antibiyotik/Metabolit ile Antibiyotik Direnç Genlerinin Biyokömür Kullanılarak Giderilme Mekanizmalarının İncelenmesi Bahar İnce Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri BAP Doktora 2024 Yürürlükte
24B08P1 Yeşil İçgörüler ve Gözden Kaçanlar: Türkiye'de Çevre Çalışmalarının Rotası (2013-2023) Sinan Erensu Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2024 Yürürlükte
5220085 Kompozit Boru Hatlarinda Deprem Dayanimi Sağlayan Bağlanti Sistemi Tasarimi Ve Geliştirilmesi Gülüm Birgören Tanırcan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yer Bilimleri TÜBİTAK TEYDEB-1505 2023 Yürürlükte
23A01P1 Kaynak Kısıtlı Mobil ve Giyilebilir Cihazlarla Cihaz Üzerinde ve Dağıtık Makine Öğrenimi Özlem Durmaz İncel Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Standart 2023 Yürürlükte
23D02P1 Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Sosyal Buradalığını ve Başarısını Artırmaya Yönelik Metasınıf Tasarımı ve Geliştirilmesi Oğuz Ak Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri BAP Standart 2023 Yürürlükte
23YP1 Ramipril, Sülfametoksazol, Selenit ve Selenat: Tatlı Su Algi Chlorella Vulgaris Üzerinde Tek Başına ve İkili Karışım Halindeki Etkileri Melek Türker Saçan Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri BAP Standart 2023 Yürürlükte
23DD1 Disiplinlerarası Yaklaşım ile Fonksiyonel Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi Gülseren Karagöz Akar Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23ZD1 Hukuk ve Adalet Arasında Çevre: Türkiye’de Ekolojinin ve Toplumsal Hareketlerin Siyaseti, 1990-2022 Ziya Umut Türem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Sosyal Bilimler BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23A05P1 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ile Bağırsak Mikrobiotası Arasında İlişkinin İncelenmesi ve Biyobelirteç Belirlenmesi Ş. Kutlu Ülgen Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Standart 2023 Sonuçlandı
23A05D2 Kanser Hücrelerinde İlaç Etkisinin İncelenmesi İçin Platform Oluşturulması Ş. Kutlu Ülgen Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23V00S01 İlaç Keşfinde Yapay Zeka Destekli Yüksek Performanslı Algoritmalar Şener Özönder Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü Diğer BAP Altyapı 2023 Yürürlükte
23B01P1 Çam Kese Böceği AlstR-C Reseptörüne Aday Allosterik Ligandların in Vitro Test Edilmesi Necla Birgül İyison Fen-Edebiyat Fakültesi Yaşam Bilimleri BAP Standart 2023 Sonuçlandı
23XD1 Alzheimer Hastaları için FDG PET görüntülerinin Radiomic Analizi Albert Güveniş Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Diğer BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23CP1 Drivers of Citizenship Law Reform in Greece Zeynep Kadirbeyoğlu Boyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2023 Yürürlükte
23B01S2 Kimyasal Tarama Platformu Arzu Çelik Fuss Fen-Edebiyat Fakültesi Yaşam Bilimleri BAP Altyapı 2023 Yürürlükte
23ATUG1 Yumuşak Robot Uygulamaları için Yumuşak, Esnek ve Yeniden Programlanabilir Kalıcı Mıknatısların Geliştirilmesi Evren Samur Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme 2023 Yürürlükte
23A05D3 İndirgenmiş TiO2 üzerinde CO2’in fotokatalitik İndirgenmesi Ramazan Yıldırım Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23BP1 Batarya ve Elektrolizör Uygulamaları için Fe, Co, V ve Mn İçeren Kompozit Perovskit Metal Oksit Elektrolit Film Sentezleri ve Karakterizasyonları Jesmi Çavuşoğlu Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Standart 2023 Yürürlükte
23L00P1 Emine Sevgi Özdamar’ın Anlatımsal ve Dilsel Stratejileri Benoıt Nıcolas Thomas Ellerbach Yabancı Diller Yüksekokulu Sosyal Bilimler BAP Standart 2023 Yürürlükte
23CD2 Çevresel Sosyal Hareketler: Başarı ve Başarısızlığın Etkenleri Zeynep Kadirbeyoğlu Boyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23B09P1 Erken Cumhuriyet Döneminde Dansın Panoraması: Mekanlar, Türler ve İcracılar Arzu Öztürkmen Yılmaz Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2023 Yürürlükte
23BP2 Poliizobütilen ve Polistiren Bazlı İç İçe Ağların Sentez ve Karakterizasyonları Nihan Nugay Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Standart 2023 Yürürlükte
20B03M4 Skyrmiyonik Nano Osilatörlerde RF Aşılama Kenetlenmesi ve Rezonans Frekansı Kontrolü Özhan Özatay Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Tamamlayıcı Destek 2023 Sonuçlandı
23B05YOKADP2 Antikor-Polimer Konjugatı Nanoilaç Geliştirilmesi Rana Sanyal Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADP) 2023 Yürürlükte
23AYOKADP2 Rüzgâr ve Hidrojen Hibrit Kaynak Kullanımı ile Kararlı Yenilenebilir Enerji Üretim Optimizasyonu Bekir Cem Avcı Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADP) 2023 Yürürlükte
23A02YOKADP1 Nöro-Behçet Sendromunun Çok Kontrastlı Manyetik Rezonans Görüntüleme Temelli İncelenmesi ve Yapay Zekâ ile Ayrıştırılması İ. Alpay Özcan Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADP) 2023 Yürürlükte
23AYOKADP1 Akıllı Trafik Yönetimi için Araçtan Araca Görünür Işık Haberleşmesi ve Lidar Sistemi Tasarımı Heba Mohamed Yüksel Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADP) 2023 Yürürlükte
23B01YOKADP1 Baclofen’in Mitokondriyal Fonksiyona Olası Etkileri Ş. Anıl Doğan Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADP) 2023 Yürürlükte
23B05YOKADP1 Kontrollü İbuprofen Salımı Yapabilecek Alkil Alfa-Hidroksimetakrilat Bazlı Yeni Biyomalzemelerin Sentezleri ve Değerlendirilmeleri Duygu Avcı Semiz Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADP) 2023 Yürürlükte
23XYOKADP1 LIBS ve Tümör İşaretleme Yardımıyla Tümör Dokusu Algılayan Cerrahi Lazer Sistemi Geliştirilmesi Mustafa Kemal Ruhi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Diğer BAP Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADP) 2023 Yürürlükte
58000400 Urbanization and Child Development Gaye Soley Mızraklı Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Diğer Uluslararası 2023 Yürürlükte
122Y399 Anaerobik Ortamda Lignin Degrede Eden Bakteri Karakterizasyonu ve Fonksiyonel Analizi Bahar İnce Kasapgil Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek 2023 Yürürlükte
122N280 Küreselleşmiş Bir Dünyada Yerel Çeviri Pratikleri Şule Demirkol Ertürk Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler TÜBİTAK Uluslararası 2023 Yürürlükte
5100038 Refugee Entrepreneurship Research Excellence: Business Survival Analysis of Syrian-Owned Enterprises in Türkiye Bengi Ertuna Akbaş Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Diğer Uluslararası 2023 Yürürlükte
122F304 Mev Enerjili Elektron Hızlandırıcısı Tasarım Yazılımı Veysi Erkcan Özcan Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2023 Yürürlükte
222K012 Kayıptan Kaçınma Tercihleri Altında Dinamik Fiyatlama ve En-İyi-Fiyat Provizyonları Murat Yılmaz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2023 Yürürlükte
23YP2 Petrol Türevi Atıkların Biyodegradasyon Sürecinin Verimliliğinin Arttırılması İçin Çeşitli Sürfaktanların Belirlenmesi Bahar İnce Kasapgil Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri BAP Standart 2023 Yürürlükte
122F413 Modüler Yöntemle Efektif Çözümler Ekin Özman Karakurt Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2023 Yürürlükte
122Z913 Dezenfektan Maruziyetinin Bakteri Genom Plastisitesindeki Rolü Ulaş Tezel Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2023 Yürürlükte
122F451 İntegre Edilebilir İstatistiksel Mekanik Modellerin Ardındaki Cebirsel Yapılar İlmar Gahramanov Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri TÜBİTAK 3501 - Kariyer 2023 Yürürlükte
122Z988 Yetim Bir Gpcr Olan Gpr141 In Fonksiyonel Karakterizasyonu Necla Birgül İyison Fen-Edebiyat Fakültesi Yaşam Bilimleri TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2023 Yürürlükte
22AG016 İnsan Fonksiyonunu Tehdit Eden Zorluklara Karşı Nöroteknolojik Çözümler Platformu Can Ali Yücesoy Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Diğer TÜBİTAK 1004 - Mükemmelliyet Merkezi Destek Programı 2023 Yürürlükte
23BD3 Yeni Bir Dihidroksi Telekelik Poliisobütilen/Polistiren Bazlı Termoplastik Elastomerin Sentez ve Karakterizasyonu Turgut Nugay Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23AD2 Yığma Yapılar İçin Enerji Tabanlı Metotlarla Göçme Davranışının İncelenmesi Sami And Kılıç Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23XD1 Beyin İçsel (intrinsic) Bağlantısallık Ağlarının Frekans Alanında Modülerlik Analizi Ahmet Ademoğlu Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Diğer BAP Doktora 2023 Yürürlükte
122E508 Geriye Dönük Klinik MRG Tarayıcı Verilerinin Niceliksel Duyarlılık Haritalama Yöntemleriyle İşlenmesi ve Yöntemin Küçük Hayvan MRG Tarayıcısında Gerçekleştirilmesi İ. Alpay Özcan Mühendislik Fakültesi Mühendislik TÜBİTAK 1001 - Araştırma 2023 Yürürlükte
58000406 Sustainable Water Storage and Distribution in the Mediterranean İrem Daloğlu Çetinkaya Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Diğer Uluslararası 2023 Yürürlükte
23B05P1 Gaz Depolama Uygulamaları için Fe, Co ve Ni İçeren Metal Organik Kafes (MOFs) Yapıların için Sentezleri ve Karakterizasyonları Oktay Demircan Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Standart 2023 Yürürlükte
23A04SUP1 Kompozit Malzemeler için Yenilikçi Modelleme Teknikleri Geliştirilmesi E. Selim Kocaman Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Start-Up 2023 Yürürlükte
23A02P1 Faradaik Olmayan Elektro-Kimyasal Algılayıcıların Veri Analizi için Otomatik Veri Toplayan Şırınga Pompalı Sıvı Platformu Şenol Mutlu Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Standart 2023 Yürürlükte
23TP1 Aletsel Dönem Başlarında Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Meydana Gelen Büyük Depremlerin Deprem Dış Merkezlerinin Detaylı Makrosismik Bilgiler Işığında Yeniden Belirlenmesi Doğan Kalafat Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yer Bilimleri BAP Standart 2023 Sonuçlandı
23Y00D1 Arıtma Çamuru Uygulamasının Tarım Topraklarında Ağır Metallerin Akıbeti ve Taşınımına Etkisi Nadim K. Copty Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri BAP Doktora 2023 Yürürlükte
122N874 Jakarta Körfezindeki Deniz Seviyesi Yükselmesine Uyum ve Direnç: Batıyor muyuz Beraber Yüzüyor muyuz? Fikret Adaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler TÜBİTAK Uluslararası 2023 Yürürlükte
23BP4 Tracing Ancient Foodways: Lipid Analysis of Prehistoric Pottery İncluding Plant Oils, Beeswax and Aquatic Fats in Anatolia Ayla Türkekul Bıyık Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Standart 2023 Yürürlükte
23BD5 Termal Olarak Duyarlı Polimer Kaplı Manyetik Nanopartiküllerin Tasarımı Amitav Sanyal Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23A02P2 Önişleme Tabanlı İleri Uzamsal KiplenimTeknikleri Mutlu Koca Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Standart 2023 Yürürlükte
23AD3 Bilgi Yaşı: Ağ Kodlamalı Nesnelerin Interneti İçin Yeni Bir Başarım Ölçütü Emin Anarım Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23B05SUP2 Lityum Metal Bataryalar için 3D Metal Köpük Geliştirilmesi M. Nurullah Ateş Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Start-Up 2023 Yürürlükte
23B09P2 Modern Çin'de Çinli Müslüman Düşüncesi ve İslami Transnasyonalizm Z. Hale Eroğlu Sağer Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2023 Yürürlükte
123M343 Geofoam Yol Dolgusunun Sismik Performansının Arazi Deneyleri ile Belirlenmesi Y. Sait Toksoy Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yer Bilimleri TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek 2023 Yürürlükte
23CD3 The Dynamics of Online Social Network Interactions and Implications on Financial Markets Neslihan Yılmaz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23BM7 ADAM17 Proteininin Sitoplazmik Bölgesinin Kesilerek Hücre Çekirdeği ve PML Cisimciklerine Lokalize Olup Olmadığının ve PML Proteinine Bağlı SUMO Modifikasyonunun Araştırılması A. Rıza Umut Şahin Fen-Edebiyat Fakültesi Yaşam Bilimleri BAP Tamamlayıcı Destek 2023 Yürürlükte
23BP8 Çağdaş Romanda İspanya İç Savaşı Temsilleri Ayşe Naz Bulamur Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2023 Yürürlükte
23Y00P2 Döner Biyolojik Kontaktör Tipi Arıtma Tesislerinde Mikroplastiklerin Akıbeti ve Mikroplastik Varlığında Biyolojik Komüniteler Burak Demirel Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri BAP Standart 2023 Yürürlükte
23BP6 Sanal Gerçeklikte Vücut Morfolojisindeki Değişikliklerin Zaman Algısına Etkisi İnci Ayhan Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2023 Yürürlükte
23AP4 Yüksek Verimli Doğrudan Görüş Ötesi (Blos) Uydu Sistemleri İçin Yeni Bir Kaynak Tahsis Mekanizması Fatih Alagöz Mühendislik Fakültesi Mühendislik BAP Standart 2023 Yürürlükte
23H2SUP1 Avukatlık Etiği Sınırlarında Kara Paranın Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hukuku Mustafa Akgün Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku BAP Start-Up 2023 Yürürlükte
23Y00M3 Dezenfektan Oksidasyonu Sağlayan QxyA Geninin Ekspresyon Mekanizmasının Belirlenmesi Ulaş Tezel Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri BAP Tamamlayıcı Destek 2023 Yürürlükte
23C02D1 Öz-liderliğin Tanımlayıcıları ve Sonuçları Hayat Kabasakal İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Doktora 2023 Yürürlükte
23BP9 Edebiyat Her Yerde: Istanbul, Chicago, ve Berlin’in Edebî Manzarası için Bir Saha Rehberi Jameson Bradley Kısmet Bell Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler BAP Standart 2023 Yürürlükte
23B01SUP3 iACBE4-NG Sistemi Kullanarak E. Coli Bakterisinde gyrA Genine Yönelik Doygun Mutajenez Oluşturarak Florokinolon Grubu Antibiyotiklere Karşı Oluşturulan Direnç Mutasyonlarını Sistematik Bir Şekilde İncelenmesi E. Seyfullah Kotil Fen-Edebiyat Fakültesi Yaşam Bilimleri BAP Start-Up 2023 Yürürlükte
23B05D3 İzosiyanatların Bloklanması ve Debloklanması: Reaksiyon Mekanizmaları, Kinetiği ve Debloklanma Sıcaklıklarının Belirlenmesi Ali Ersin Acar Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri BAP Doktora 2023 Yürürlükte

Sayfalar