Çevresel Sosyal Hareketler: Başarı ve Başarısızlığın Etkenleri

Proje Özeti: 

Türkiye’de enerji arzı 2000lerin ortasından itibaren artmış ve çevre ihtilafları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, enerji projelerinin toplumsal, çevresel ve ekonomik olumsuz etkilerine karşı oluşan toplumsal hareketlerin sonuçlarını belirleyen etkenler araştırılacaktır. Bu hareketlerin değişen kaynakları, sivil toplum ve muhalefet partilerinden aldıkları destek karşılaştırmalı olarak incelenecek ve başarı ve başarısızlıklarının nedenleri irdelenecektir.

Kodu: 
23CD2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2023
Durumu: 
Yürürlükte