Çam Kese Böceği AlstR-C Reseptörüne Aday Allosterik Ligandların in Vitro Test Edilmesi

Proje Özeti: 

Daha önceki çalışmalarımızda T. pityocampa AlstR-C reseptörünü hedefleyerek pestisit olarak kullanılabilecek dört adet agonist molekül belirledik. Bu proje kapsamında moleküllerin etkinliğini ve özgüllüğünü arttırmak üzere allosterik moleküller ile test edilmesi amaçlanmaktadır.

Kodu: 
23B01P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2023
Durumu: 
Yürürlükte