Nicel Muhakeme Odaklı Bir Mesleki Gelişim Çalışması: Hizmet İçi Matematik Öğretmenlerinin Karmaşık Sayıların Farklı Temsilleri Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi

Kodu: 
22DP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte