BAP Mali Koordinatörlüğü

Üniversitemiz bünyesinde araştırma etkinliğini desteklemek amacı ile iç ve dış kaynaklardan sağlanan fonlarla yürütülen BAP, CB SBB, TÜBİTAK, AB, Kalkınma AJansları ve diğer toplum projelerinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımlarını ilgili mevzuatları çerçevesinde yurt içinden ve yurt dışından gerek doğrudan temin gerekse ihale yolu ile gerçekleştiren, yine projeler kapsamında yapılan yurt içi/yurt dışı yolluk ve harcırah ödemelerine ait işlemler, araştırmacıların maaş ve burs işlemleri ile projelerin ödeneklerinin kayıt ve mali takibinin yapıldığı Satın alma Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Tahakkuk, Personel Özlük İşleri hizmet birimlerinden oluşmaktadır.

acordeon
1