Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması

BAP Komisyonu yeni proje başvurularını “Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması” (sistem) üzerinden çevrimiçi olarak kabul eder. Proje yürütücüleri kurum sicil numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak yeni proje başvuru adımlarını tamamlandıktan sonra sistem üzerinden proje başvurularını BAP Komisyonu’nun değerlendirmesine iletirler.

YÖK-ADP Projeleri Başvuru Sistemine gitmek için tıklayınız.

BAP Projeleri Başvuru Sistemine gitmek için tıklayınız.

acordeon
1
1. Bilim İnsanı Portalına Kayıt ve Giriş İşlemleri

 

BAP Komisyonu 2010 yılından itibaren yeni proje başvurularını “Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması” (sistem) üzerinden çevrimiçi olarak kabul eder. Sisteme, www.boun.edu.tr adresi, öğretim üyeleri web ana sayfası “BAP” menüsünden ya da https://bap.boun.edu.tr adresinden giriş yapılır. (YÖK-ADP proje başvurusu yapmak için ise https://adp.boun.edu.tr adresinden giriş yapılmalıdır.) İlk olarak sisteme kayıt işlemi tamamlanır. Bunun için “Uygulamaya İlk Kez Girmek İçin Tıklayınız” butonuna basılarak “Kurum Sicil Numarası” ve “T.C. Kimlik/Yabancı Kimlik No” girişi yapıldıktan sonra ekrana gelen bilgiler doğru ise (“Kayıt” butonuna basılarak) onaylanmalıdır. Daha sonra kullanıcı adı olarak “Kurum Sicil No” ve şifre olarak da “T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik No” yazılarak sisteme giriş yapılır. Doktora sonrası araştırmacı olarak çalışanlar sisteme “BAP İdari Koordinatörlüğü” tarafından tanımlandıktan sonra giriş yapabilirler. Şifre değişikliği yapmak için “Bilim İnsanı” sekmesi “Diğer” menüsü ve “Şifre Bilgilerim” linki kullanılır.

Proje yürütücüleri kurum sicil numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak “BAP Projelerim” sekmesinden yeni proje başvuru adımlarına geçiş işlemlerine başlayabilirler.

(Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması kullanılarak proje başvurusu dışında yapılabilecek işlemlerle ilgili detaylı bilgi “Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması” bölümünde verilmiştir.)

 

acordeon
1
2. BAP Komisyonuna Online Proje Başvurusu

 

“Bilim İnsanı” sekmesi “Bilgiler” menüsü altında bulunan “Kimlik Bilgilerim”, “İletişim Bilgilerim” ve “Eğitim Bilgilerim” alanlarıyla “Akademik Faaliyetler” menüsü altında bulunan “Yayınlarım (+ekle linkinden)” ve “Araştırma Alanlarım” alanlarından istenen zorunlu veri girişleri yapıldıktan sonra “Projelerim” sekmesinden ekranın sol üst kısmında bulunan “Yeni Proje Başvurusu İçin Tıklayınız” linki kullanılarak açılan sayfanın alt kısmında bulunan “Başvuru Adımlarına Geçiş” butonuyla proje başvuru adımlarına geçiş yapılır. Zorunlu veri girişleri yapılmadan “Yeni Proje Başvuru Adımlarına” geçilemez.

Proje başvurusu, proje başvuru adımları menüsünde bulunan “Genel Bilgiler, Proje Özeti, Anahtar Sözcükler, Proje Ekibi, Proje Takvimi ve Proje Talep Listesi” alanları sistem üzerinden doldurularak; “Proje Metni” ise Formlar/Formslinki tıklandığında açılan pencereden ilgili proje türüne uygun Türkçe ya da İngilizce metnin bilgisayara yüklenerek düzenlenmesinin ardından “Göz At” butonu ile sisteme geri yüklenmesiyle oluşturulur.

Proje destek türü seçilerek; projenin Türkçe ve İngilizce adı, (varsa) diğer kurum/kuruluşlardan alınan kaynak miktarı (“M” kodlu projelerde zorunlu alandır.), proje süresi, proje çalışmalarında denek kullanılıp kullanılmayacağı ve seçilen proje destek türüne göre doldurulması gereken diğer alanlar (Doktora projeleri için tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencisinin adı-soyadı alanları zorunlu alandır.) düzenlenir.

Yeni proje başvurularının süreleri sistemden 12, 18, 24 ve en çok 30 ay olacak şekilde seçilebilir. “Proje Süresi” en az 12 ay, en fazla 30 ay olabilir. Birinci proje yılı, ilk proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır. Proje süreleri sistemden 6’şar ay ara ile seçilebilir. Süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci yıl ve/veya son 6 aylık bütçe talepleri, seçilen süreye uygun olarak değerlendirilerek karara bağlanır. Proje süresinin değiştirilmek istenmesi durumunda “Proje Talep Listesi” adımına geçilmeden önce bu değişiklik yapılmalıdır. Proje talep listesi oluşturulduktan sonra proje süresi kesinlikle değiştirilemez. Proje süresinin değiştirilmesinin istenmesi durumunda talep listesinin silinip değişiklik yapıldıktan sonra yeniden düzenlenmesi gerekir. “Proje Bütçesi” alanında “Bilimsel Araştırma Projeleri”nden talep edilecek toplam bütçe girişi manuel olarak yapılamaz, “Proje Talep Listesi” adımı düzenlenirken oluşturulan bütçe bu alana otomatik olarak yansır. Yalnızca (varsa) destek veren “Diğer Kaynaklar” alanından manuel bütçe girişi yapılır.

YÖK-ADP proje başvuruları için “odak alan” ve/veya “alt alan” bilgileri bu kısımda belirtilir. YÖK Araştırma Üniversiteleri Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmelerine https://arastirma.boun.edu.tr/tr/bap/bap-idari-koordinatorlugu/duyurular-treng adresinden erişebilir.

Araştırma projelerinde insanların denek olarak kullanılması halinde, deney verisi daha önce toplanmış olsa dahi, Boğaziçi Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurullarından birinin (SBİNAREK veya FMİNAREK) onayı gerekmektedir. Etik kurul onayı, proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde, ilgili proje için ve proje yürütücüsü adına alınmış olmalıdır. Etik kurul onayında yazılı proje başlığı ile ilgili proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.

Diğer konular için ise ilgili etik kuruluna (Dış İlişkiler Etik Kurulu, Çevre Etik Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Kurumsal Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) başvurulur. Proje başvurusu esnasında etik kurul onayı alınmamış ise etik kurula başvuru dilekçesi proje başvurusuna eklenmelidir. Projenin kabul edilmesi durumunda, etik kurul onayının ve etik kurula sunulan tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Ancak bu belgeler geldikten sonra destekleme kararı kesinleşerek proje sözleşmesi imzalanır ve proje yürüyen statüsüne geçer. İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinlerinin de proje başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde ve başvurusu yapılan proje için alınmış (İlgili izinde yer alan proje başlığı ile yeni proje başvurusunun başlığı aynı olmalıdır.) olması gerekir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluk alanlarına giren bilimsel araştırma projelerine başvurmak için öncelikle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Bakanlık Ana Hizmet Birimleri vasıtasıyla Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek onay alınmalıdır. Başka kurumlar ya da başka üniversitelerin etik kurullarından alınmış onayların Boğaziçi Üniversitesinin ilgili Etik Kurullarına onaylatılması gereklidir.

Proje başvurusu esnasında etik kurul onayı alınmamış ise etik kurula başvuru dilekçesi proje başvurusuna eklenmelidir. Etik kurula başvuru dilekçesi tek bir doküman halinde sisteme yüklenir. Yükleme alanı “Evet” kutucuğu işaretlendikten sonra aktif olur ve “Göz At” butonuyla sisteme yüklenir. (Projenin kabul edilmesi durumunda, etik kurul onayının ve etik kurula sunulan tüm belgelerin gönderilmesi gereklidir. Ancak bu belgeler geldikten sonra destekleme kararı kesinleşerek proje sözleşmesi imzalanır ve proje yürüyen statüsüne geçer.) Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılarak “Proje Başvuru Taslağı” oluşturulmuş olur. Taslak olarak kaydedilen proje başvurusuna “Projelerim” sekmesinden ilgili “Proje Destek Türü” sekmesinin altından “Proje Başlığına” tıklanarak erişilir.                             

Bu alana proje özeti ve genişletilmiş proje özeti “Türkçe” ve “İngilizce” olarak yazılır. İşlem tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır.

“Genişletilmiş Özet” komisyon dışı hakemlere proje başvurularının değerlendirme davetiyesi ile birlikte gönderilir. Hakemler, projeyi değerlendirip değerlendirmeyeceklerine dair kararlarını “Genişletilmiş Özeti” okuduktan sonra verir. Yalnızca projeyi değerlendirme davetini kabul eden hakemlere rapor hazırlamaları için sistem üzerinden projenin tamamı gönderilir. “Genişletilmiş Özetin” bu hususu gözeterek ve 4000 karakteri aşmayacak şekilde yazılması önerilir.

“Göz At” butonunun yanında bulunan Formlar/Forms linkinden ilgili “Proje Destek Türü”ne uygun Türkçe ya da İngilizce Proje Metninin üzerine tıklanarak şablon bilgisayara yüklenir ve proje metni düzenlendikten sonra “Göz At” butonu kullanılarak sisteme geri yüklenir. İşlem tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır. Yeni proje başvurusu adımları takip edilirken düzenlenmesi gereken proje metni tek lisan kullanılarak sadece Türkçe veya sadece İngilizce olarak hazırlanabilir. Farklı proje türleri için kullanılabilecek farklı proje metinleri sistemden indirilerek kullanılmalıdır.

Bu alana en az iki anahtar sözcük eklenmesi zorunludur. Anahtar sözcükler, sayfanın sağında bulunan “Anahtar Sözcük Ekle” butonları kullanılarak ana kırılım ile, istenirse orta ve alt kırımlar da seçilerek, “Ekle” butonuyla proje başvurusuna eklenir. Türkçe alandan anahtar sözcük seçilip “Ekle” butonuna basıldıktan sonra seçilmiş olan anahtar sözcük İngilizce alana da otomatik olarak yansır. Üçüncü anahtar sözcük alanından itibaren Türkçe ve İngilizce olarak manuel giriş yapılır. İşlem tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır.

“Personel Veri Tabanından Ekle” linki kullanılarak birim ve bölümlerin altından ilgili kişiye ait adı-soyadı linkine tıklanarak proje ekibi oluşturulur. Proje ekibine eklenmek istenilen kişi personel veri tabanında bulunamıyorsa; personel veri tabanında bulunmayan yardımcı araştırmacılar, kurum dışından katılan yardımcı araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için manuel olarak giriş yapılarak “Ekle” butonuyla proje ekibi oluşturulmaya devam edilir. İşlem tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır. Proje ekibi esas olarak projede araştırmaya destek veren ama projeden ücret almayan çalışanlardan oluşur. Projeden araştırmacı personel ya da bursiyer olarak ücret alacak araştırmacılar, proje başvurusunun talep listesinde zaten bütçelendirilmelidir. Projeden ücret alacak araştırmacılar, yürütücü uygun görürse proje ekibine eklenebilir.

“Takvimi Düzenle” linki tıklanır. Gelen sayfada “Yeni İş Paketi” butonu tıklanarak satır eklenmesi sağlanır. İş paketleri altında oluşturulmuş satıra yapılacak çalışmanın tanımı girildikten sonra, aylar sütununun altından, birinci aydan başlanarak tanımı yapılan çalışmanın biteceği aya kadar fare ile tıklayarak zaman çizelgesi oluşturulur. Bir diğer çalışma tanımını girmek ve çalışılacak süreyi belirtmek için “Yeni İş Paketi” butonuna tekrar tıklanarak proje takvimi oluşturulmaya devam edilir. Oluşturulmuş satırlar her satırın sonundaki küçük butona basılarak silinebilir.  İşlem tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonuna basılır.

Projelerin ilk üç yılı toplam 30 ay sürer. Birinci proje yılı ilk proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır. Proje süreleri sistemden 6’şar ay ara ile seçilebilir. Süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci yıl ve/veya son 6 aylık bütçe talepleri, seçilen süreye uygun olarak değerlendirilerek karara bağlanır. Çok yıllı projelerde (18 ay – 30 ay) son 6 aylık bütçe, yıllık tavanın yarısı kadar talep edilmelidir.

Proje süresinin değiştirilmek istenmesi durumunda bu değişiklik “Proje Talep Listesi” adımına geçilmeden önce yapılmalıdır. Proje talep listesi oluşturulduktan sonra proje süresi kesinlikle değiştirilemez. Proje süresinin değiştirilmesinin istenmesi durumunda talep listesinin silinip değişiklik yapıldıktan sonra yeniden düzenlenmesi gerekir. Proje süresi 12 ay olarak belirlenmiş başvurularda yalnızca birinci yıl bütçe talebi yapılır.

Proje süresi 24 ay olarak belirlenmiş başvurularda ikinci yıl,  proje süresi 18 ve 30 ay olarak belirlenmiş projelerin ikinci yıl ve/veya son 6 aylık bütçe talepleri mutlaka öngörülmeli ve proje talep listesine girilmelidir. Gelecek yıllara ait bütçe taleplerinin öngörülmemiş olması durumunda bu yıllar için BAP Komisyonundan bütçe talep edilemez. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler, daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir. Proje talep listesinin hazırlanması aşamasında yurt dışı alım yapılmasının gerekli ve kesin olduğu durumlarda mal bedellerinin o günkü döviz kuru üzerinden hesaplanan TL karşılıklarına gümrük vb. masraflar için belli oranlarda bütçenin de dahil edilmesi gerekir. Bu sebeple proje bütçesi oluşturulurken BAP Mali Koordinatörlüğü ile iletişime geçilerek destek alınmalıdır.

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından bilimsel araştırmalar için verilen analiz ve laboratuvar hizmetlerinin KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre genel oranda (%18) KDV ye tabi tutulması gerektiğinden analizler için talep edilen meblağlara KDV eklenmesi gerekmektedir.

 

acordeon
1
3. Proje Başvurularının Değerlendirilmesi

BAP Komisyonu proje başvurularını, komisyon içi ve komisyon dışı en az iki hakem tarafından hazırlanan değerlendirme raporları çerçevesinde görüşerek karara bağlar. Komisyon dışı hakem(ler)e komisyon başkanı tarafından sistem üzerinden hakemlik çağrısı gönderilir. Hakemlerin kimlikleri gizlidir ve ilettikleri değerlendirmeler hakkında bilgi, komisyon başkanı tarafından sözlü olarak üyelere sunulur. Proje ile ilgili tüm değerlendirmeler akademik gizlilik ilkeleri çerçevesinde yapılır. Komisyon dışı hakem, sistemden öncelikle projenin genişletilmiş özetine erişerek proje başvurusunu değerlendirmeyi kabul ya da reddeder. Hakemlik çağrısının reddedilmesi durumunda, komisyon başkanı sistem üzerinden yeni bir komisyon dışı uzmana hakemlik için çağrı gönderir. Proje konusuyla ilgili uzman bulunamadığı durumlarda üniversite dışından hakem(ler)in değerlendirmesine başvurulur. Bu hakemlerin ıslak imzalı proje değerlendirmeleri proje dosyasına eklenir. Proje başvurusunun değerlendirilmesinin kabul edilmesi durumunda, komisyon dışı hakem proje başvurusuna sistem üzerinden erişir; aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirmesini yapar. Proje başvurusuna ilişkin görüşlerini ayrıntılı şekilde değerlendirme formunda belirterek sistem üzerinden komisyon başkanına iletir.

Proje başvurusu değerlendirme kriterleri:

 • Araştırma tamamlandığında bilime ve/veya teknolojiye katkı yapabilecek nitelikte midir?
 • Projenin amacı ve varılmak istenen hedefleri yeterince ayrıntılı ve açık bir şekilde belirtilmiş midir?
 • Proje önerisinde belirtilen yöntem amaca ve bu alandaki son gelişmelere uygun mudur?
 • Öneri sahiplerinin ilgili alandaki bilgi ve tecrübe birikimleri yeterli midir?
 • İstenen makine-teçhizat ve demirbaş gerekli midir? Gerekçeleri yeterli ve tutarlı mıdır?
 • Proje için istenen destek miktarını uygun buluyor musunuz?

Komisyon içi hakem de proje başvurusunu aynı şekilde yukarıda kriterlere göre değerlendirir ve değerlendirme raporunu hazırlayarak Bilim İnsanı Portalı üzerinden komisyon başkanına gönderir.

Proje başvurusu, komisyon içi ve komisyon dışı hakem(ler)in değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra komisyon gündemine alınır; ancak bu toplantıya komisyon içi hakem, yıllık izinli/mazeretli/görevli veya raporlu olmasından dolayı katılamazsa proje başvurusunun görüşülmesi komisyon içi hakemin katılacağı ilk komisyon toplantısına ertelenir. Komisyon içi hakem, komisyon toplantısında proje başvurusuyla ilgili genel bir tanıtım yaptıktan sonra görüşünü komisyon ile paylaşır; komisyon dışı hakem görüşleri de komisyon başkanı tarafından sözlü olarak sunulduktan sonra proje tartışmaya açılır. Komisyon, komisyon içi ve komisyon dışı hakemlerin görüşleri doğrultusunda başvurunun desteklenmesine, revize edilmesi için yürütücüye geri gönderilmesine ya da reddedilmesine karar verir. Revizyondan gelen proje başvuruları komisyon dışı hakem(ler)e gönderilmez, komisyon içi hakem tarafından değerlendirilerek komisyonda tartışmaya açılır. Sonuç olarak projenin desteklenmesine, revize edilmesi için yürütücüye geri gönderilmesine ya da reddedilmesine karar verilir. Projeler revize edilmek üzere yürütücülere birden fazla kez geri gönderilebilir.

Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir. Proje bütçe tavanları, komisyondan talep edilebilecek bütçenin üst sınırını temsil etmektedir. Proje önerilerinde, proje çalışmalarıyla uyumlu olmayan ve detaylı gerekçesi sunulmaksızın üst sınırda talep edilen bütçeler komisyon tarafından azaltılabilir.

Tarafsızlık ilkesi gereğince hiçbir komisyon üyesi kendi bölümünden bir proje başvurusunun sorumlusu olarak atanmamakta olup, projeler, ulusal/uluslararası proje değerlendirmelerinde olduğu gibi araştırma konusu ile uygunluk (relevance), yapılabilirlik (feasibility), etki, literatüre katkı ve olası çıktılar (dissemination) vb. esaslara göre değerlendirilir. Öte yandan projelerin, uzmanlığı ilgili konuda olmayan BAP komitesi üyelerinin de anlayabileceği şekilde yazılması beklenir.

Yeni proje başvuruları, dönem/sonuç raporları ve proje taleplerinin net, sade ve anlaşılabilir bir dille yazılması beklenir. Net, sade ve anlaşılabilir olmayan metinler, proje hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapılmasını güçleştirdiğinden, düzenleme yapılması amacıyla revizyon talep edilmesi ve bu çerçevede yürütücülere birtakım soruların yöneltilmesi oldukça rutin ve olağan bir uygulamadır.

Proje başvurularının değerlendirilme süreci tamamlanmadan bilimsel toplantılara (Konferans, sempozyum, kongre) katılım planlamaları yapılmamalıdır. Değerlendirilme sürelerinin aşılabileceği, proje başvurularının birden fazla kez revizyona gönderilebileceği veya reddedilebileceği göz önüne alınmalıdır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/11/2016 tarih ve 23 sayılı Genel Kurul Kararı ile güncellenen “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” gözden geçirilerek, BAP proje değerlendirme süreçlerinin yönergeye uygunluğu komisyonumuzda teyit edilmiş olup, BAP Komisyonu “Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri” çerçevesinde değerlendirme yapmaktadır.

“Standart (P kodlu)”,“Doktora (D kodlu)” ve “Tamamlayıcı Destek (M Kodlu)” proje başvurularının hakemlik süreci ve BAP Komisyonu değerlendirmeleri ortalama altı-yedi hafta sürmektedir.

Altyapı (S kodlu)”, “Çok Disiplinli (R kodlu)”, “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu)”, “İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu)” ve “Start-Up (SUP kodlu)” gibi yüksek bütçeli projelerinin değerlendirme süresi dört-beş ay sürmektedir.

acordeon
1
4. Proje Başvuru Kararlarının Duyurulması

Desteklenmesine karar verilen proje başvuruları için “Sözleşmeler” sistem tarafından oluşturulur. Sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılarak, “Projelerim” sekmesinden ilgili “Proje Başlığına” tıklanıp “Proje Bilgileri” başlığı altında bulunan proje sözleşmesine erişilir. Bilgisayara yüklenen ve yazdırılarak yürütücü tarafından imzalanan sözleşme çıktısı BAP İdari Koordinatörlüğüne gönderilir.

Komisyon tarafından kabul edilen projeler, “sözleşme bekleyen” aşamasında en çok 1 ay bekletilir ve bu süre sonunda gerekli işlemleri tamamlanmayan proje başvurularının değerlendirilme süreci sonlandırılır.

Araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından onaylanan sözleşme çıktısı sisteme geri yüklenerek projenin yürüyen proje durumuna geçmesi sağlanır.

Araştırma projelerinin desteklenme kararı ve kod numarası proje yürütücülerine sistem üzerinden iletildikten ve sözleşme imzalandıktan sonra proje bütçesi kullanıma açılır. Proje tamamlanıncaya kadar, proje ile ilgili tüm işlemlerde bu kod kullanılır.

BAP komisyonu tarafından kabul edilen projelerin sadece birinci yıl ödenekleri komisyonda karara bağlanmakta ve sözleşme imzalandıktan sonra açılmaktadır; diğer yıllara ait bütçeler başvuru sırasında onaylanmaz, sonraki yıllar için öngörü yapılmışsa dönem raporunun kabulünden sonra o yıla ait bütçeler görüşülerek karara bağlanır ve sözleşmenin imzalanması sonrasında da açılır.

Revize edilmesi için proje yürütücüsüne geri gönderilen proje başvuruları için; ilgili projenin durumu “Komisyon Revizyon Talebi” olarak yürütücüye bildirilir. Proje başlığına tıklandığında sol menüde bulunan “Komisyon Revizyon Notu”nda projede yapılması istenen revizyona ait bilgilendirme bulunmaktadır.

 1. Proje başvurusunun genel bilgiler, proje özeti, proje metni, anahtar sözcükler, proje ekibi ve proje takvimi sayfalarında revizyon yapılması isteniyorsa; “Proje Başvuru Adımları” menüsünde bulunan her bir adıma ait linke tıklanarak istenen düzenlemeler yapılıp “Proje Başvurusu” butonuna tıklanarak proje başvurusu BAP Komisyonuna yeniden iletilir.
 2. Proje başvurusunun bütçesinde revizyon yapılması isteniyorsa; “Proje Başvuru Adımları” menüsünde bulunan “T” butonuna tıklanarak başvuru esnasında oluşturulmuş talep listesi görüntülenebilmekte ancak bu liste üzerinde değişiklik yapılamamaktadır. Değişiklikler, “T” butonunun sol tarafında bulunan “Not Gönder” butonu ile açılan pencereye girilip “Kaydet Butonu” ile kaydedildikten sonra “Proje Başvurusu” butonuna tıklanarak BAP Komisyonuna iletilir.

Not Gönder” alanı 4000 karakter ile sınırlıdır. Revizyona ilişkin yanıtlar 4000 karakterden fazla olduğunda sistem hata verir ve komisyona iletilmek istenen yanıtlar kaydedilemez. Bu durumda sistemde zaten yüklü olan proje metni bilgisayara indirilerek, revizyona ilişkin yanıtlar proje metnine eklenir ve yeniden sisteme yüklenir. “Not Gönder” alanına revizyona ilişkin yanıtların proje metninde yer aldığına dair bilgi notu konulur. Proje başvuru butonuna basılarak iletilen revize proje başvurusu yeniden Bölüm Başkanı ve Dekan/Müdür onayına gitmeden doğrudan BAP İdari Koordinatörlüğünün sistemine düşer ve komisyon gündemine eklenir.

Bilim İnsanı Portalına iletilen yeni proje başvuruları; yeni başvuru ve revizyon aşamalarında en fazla 3 ay bekletilir. Bu süre sonunda gerekli işlemleri tamamlanmayan proje başvurularının değerlendirilme süreci sonlandırılır. Ancak SUP proje başvurularında, Komisyonun revizyon kararlarına yürütücüler tarafından verilecek yanıtların, komisyon kararında belirtilen süre içinde Komisyona sunulmasını gereklidir; bu sürelerin aşılması durumunda ilgili SUP proje başvuruları sistem üzerinden iptal edilir.

Proje başvurularının değerlendirilmesi aşamasında, komisyon gerekli gördüğü taktirde revizyon kararı alır ve yürütücülere bildirir.  Proje başvurusu yürütücüler tarafından bu çerçevede tekrar düzenlenir. Proje revize edilen metin esas alınarak yürütülür ve dönem/sonuç raporları bu çerçevede değerlendirilir. 

Reddedilen proje başvurularının aynı başlık ve içerik ile yeniden sunulmak istenmesi durumunda komisyonun hakem değerlendirmeleri ışığında ilettiği revizyon kararları dikkate alınarak ilgili proje başvurusu yeniden oluşturulmalıdır.

acordeon
1
5. Taleplere İlişkin Formların Düzenlenmesi

Araştırma projelerinin desteklenmesi, devamı süresince izlenmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili işlemler ve yürütücüler tarafından BAP Komisyonu onayına sunulan tüm talepler ile harcamalara ilişkin tüm süreçler için Bilim İnsanı Portalı kullanılır. Araştırma projelerinin desteklenme kararı ve kod numarası proje yürütücülerine sistem üzerinden iletildikten ve sözleşme imzalandıktan sonra proje bütçesi kullanıma açılır. Proje tamamlanıncaya kadar, proje ile ilgili tüm işlemlerde bu kod kullanılır.

Proje yürütücülerinin Bilim İnsanı Portalını kullanarak yaptıkları istek fişi, avans talepleri, yürüyen proje talepleri ve personel çalıştırma süreçleri de dahil olmak üzere tüm talepleri ve bu taleplere ilişkin BAP Komisyonu kararlarını yine sistem üzerinden takip etmeleri gerekir.

Projelerden yapılacak görevlendirmeler dahil tüm taleplerin, istek fişleri ve avans talepleri gibi işlemlerin, ek süreler dahil olmak üzere toplam proje süresini aşmayacak şekilde planlanması, talep edilmesi ve başlatılması gereklidir.

Projelerin başlama tarihlerinden itibaren ek süreler dahil en geç 33. ayda tamamlanmaları gerekir. Dolayısıyla projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32. ayı doldurmuş olması durumunda ilgili projelerden iletilen yeni talepler (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) değerlendirmeye alınmaz. Taleplerin 32.ay başlamadan önce Komisyona iletilmiş olması gereklidir.

Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz. Ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir. Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılabilir.

Projelerin ek süreler dahil en çok 33. ayda tamamlanması beklendiğinden dönem raporu ile birlikte yapılacak ek süre taleplerinde 30 aylık projeler için en çok 3 ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 15 ay ve 12 aylık projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33. ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Yürüyen bir BAP projesi bulunan yürütücülerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme  ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin, ikinci 3 aylık yurt dışı görevlendirme vb.) almaları durumunda ıslak imza gerektiren mali süreçlerle ilgili işlemlerin durdurulmaması için proje yürütücülüğünün ilgili tarihler arasında proje ekibindeki tam zamanlı bir öğretim üyesi/doktoralı çalışana (postdoc hariç) devredilmesi ya da proje yürütücüsünün izinli olduğu süre boyunca projenin dondurulması gerekir. Proje yürütücüsü projenin dondurulması için BAP Komisyonuna değişiklik talebinde bulunur. BAP Komisyonundan onay alınarak devir işleminin yapılmaması veya projenin dondurulmaması halinde projeyle ilgili idari ve mali süreçler (ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik, ek süre, gelecek yıl bütçesi, seyahat ek bütçe talepleri ile dönem raporu iletilmesi; yeni istek fişi, yeni avans talebi, SGK’lı araştırmacı personel olarak çalışanların/ bursiyer olarak görevlendirilmiş olanların maaş işlemleri) BAP Komisyonu kararıyla resen durdurulur; SGK’lı araştırmacı personelin kanuni olarak gerçekleşen hakediş maaşı ödenerek çıkışı yapılır. Bursiyerlerin maaş işlemleri sonlandırılır. Yalnızca ÜYK kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme tarihinden önce başlatılmış istek fişi ve avans talepleriyle ilgili süreç devam eder, tamamlanır.

Projesini devreden yürütücü, aksi talep edilmedikçe proje ekibine eklenir. Yürütücü devrettiği projesinin durumunu sistemden “Takip Ettiğim Projeler” sekmesinden izleyebilir.

Normal proje süresi biten (12, 18, 24, 30 ay) ve süre bitimini izleyen 3 ay içinde dönem raporu ile birlikte ek süre talep edilmeyen projelerin yalnızca sonuç raporları sistem üzerinden iletilebilir. (“Araştırma Projelerinin Sonuçlandırılması” başlığı altından detaylı bilgi edinebilirsiniz.)

acordeon
2
5.1. Ek Bütçe Talebi

Proje çalışmalarında ihtiyaç halinde belirtilen gerekçeler doğrultusunda yıllık proje tutarının %25’ine kadar ek bütçe verilebilir. Talepler BAP Komisyonu tarafından detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulur ve karara bağlanır. Ek bütçe için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde talep edilmeyen ek bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir.

Projelerde kur farkından dolayı ek bütçe talebinde bulunulabilir. Bu taleplerin komisyon değerlendirmesine alınmaları için, proje başlama tarihinden itibaren en çok 3 ay içinde sistemden iletilmeleri gereklidir.

Yürüyen tüm projelerden talep edilecek kur farkı kaynaklı ek bütçe talepleri için onaylanabilecek toplam bütçe tavanı 90.000 TL [Standart (P kodlu) proje bütçe tavanının %50’si] yi aşamaz.

“Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği” talebi proje başvurusu esnasında, proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde proje başvurusu içinde yapılabildiği gibi, proje devam ederken de ek bütçe talebi ile yapılabilir.

“Yayın Hazırlık/Yazım Desteği” ise (Uluslararası makale/kitap bölümü ile ulusal/uluslararası kitap) yalnızca proje devam ederken %25 ek bütçe imkânı içinde her bir yürüyen proje için yılda en çok bir kez olmak koşuluyla tüketim gideri olarak yapılır. Ancak, kitap/ kitap bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacak ise proje başvurusunda projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmelidir.

acordeon
3
5.1.1. Yayın Hazırlık/Yazım Desteği

BAP projelerinden üretilmiş, Üniversitemizin adı ile birlikte ilgili BAP projesine kod belirtilerek atıf yapılmış, Türkçe yayınlarda “BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından ...kodu ile”; İngilizce yayınlarda ise “by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....” ibaresi kullanılarak atıf verilmiş Boğaziçi Üniversitesi adresli makalelere, kitaplara ve kitap bölümlerine, aşağıda belirtilen destek türleri kapsamında, ilgili takvim yılı içinde, yürütücünün her bir yürüyen projesinden bir kez yayın hazırlık/yazım desteği sağlanır.

 (2021 yılından itibaren “Start-Up (SUP Kodlu)” projeler kapsamında yayın hazırlık/yazım desteği ek bütçe talebi iletmesi halinde değerlendirilmektedir. 2021 yılından önce başlamış Start-Up projelerinde yayın hazırlık/yazım desteği proje bütçesine dahil edildikten sonra havuza geri alındığından halen devam eden bu projelerdeki ilgili bütçenin kullanılabilmesi için yürütücünün Bilim İnsanı Portalından değişiklik talebi ileterek BAP Komisyonu onayı alması durumunda projeye aktarılır.)

acordeon
4
5.1.1.1. Uluslararası Makale hazırlık/yazım desteği

a) Uluslararası Makale

İlgili bilim dalında SCIE, SSCI ve A&HCI endekslerinde önde gelen ve etki değeri yüksek dergilerde yayınlanan uluslararası makale sayısını yükseltmek amacıyla;

 • Her bir projeden yılda yalnızca bir uluslararası makale için ve yalnızca basıma kabul edildikten sonra renkli basım ve fazla sayfa ek ücretleri (Makalenin tamamının basılması için destek verilmez.),
 • Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölerek kullanılabilir.),
 • Yürütücünün iki projesi olsa bile yılda en çok 3 makale gönderim ücreti (submission fee.)

için faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı destek sağlanır.

Clarivate Analytics organizasyonu tarafından oluşturulan, aşağıdaki linklerde verilerin listelerde yer alan dergiler esas alınır. Bu linklerde listelenen diğer endeksler ile ESCI (Emerging Sources Citation Index) endeksinde yer alan dergilerde yayınlanan makaleler ve aşağıdaki linklerde yer alan dergiler arasında olsa bile mega journallarda yayınlanan open access makaleler kapsam dışıdır.

 • SCIE link adresi

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

 • SSCI link adresi

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS

 • A&HCI link adresi

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H

Toplam destek tavanı 2023 yılı için 1.600 USD’ dır. P ve D kodlu projelerde %25 ek bütçe imkânı çerçevesinde değerlendirme yapılır.

acordeon
4
5.1.1.2. "Uluslararası Kitap Bölümü" hazırlık/yazım desteği

Uluslararası kitap bölümü yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı, proje başvuru formunda projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmüş olacak şekilde ilgili bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek yayınevlerinde [(Lisans ve temel lisansüstü ders kitapları (textbook) hariç olmak kaydıyla)] yayınlanacak “Uluslararası Kitap Bölümleri” için

 • Her bir projeden yılda yalnızca bir uluslararası kitap bölümü için ve yalnızca basıma kabul edildikten sonra renkli basım ücreti (Kitap bölümünün tamamının basılması için destek verilmez.),
 • Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölerek kullanılabilir.)

için faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı destek sağlanır.

Yayınevlerinin listesi için Clarivate Analytics organizasyonu tarafından aşağıdaki linkte verilen liste esas alınır.

Uluslararası kitap bölümü için destek tavanı 2023 yılı için 1.600 USD’dır. P ve D kodlu projelerde %25 ek bütçe imkânı çerçevesinde değerlendirme yapılır.

acordeon
4
5.1.1.3. Ulusal/Uluslararası Kitap Hazırlık yazım Desteği

Ulusal/Uluslararası kitap yazımıyla ilgili çalışmalarda bulunulacağı, proje başvuru formunda, projenin amaçlarından ya da ulaşılması hedeflenen sonuçlarından biri olarak öngörülmüş olacak şekilde; ilgili bilim dalında önde gelen ve etki değeri yüksek yayınevlerinde [(Lisans ve temel lisansüstü ders kitapları (textbook) hariç olmak kaydıyla)] yayınlanacak kitap sayısını yükseltmek amacıyla,

 • Her bir projeden yılda yalnızca bir ulusal/uluslararası kitap için ve yalnızca basıma kabul edildikten sonra renkli basım ücreti (Kitabın tamamının basılması için destek verilmez.),
 • Basıma kabul edilmeden önce ve/veya basıma kabul edildikten sonra gereken dil ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri (Bölerek kullanılabilir.)

için faturalandırılabilir sabit hizmet karşılığı basılması için destek sağlanır.

Uluslararası yayınevlerinin listesi için Clarivate Analytics organizasyonu tarafından aşağıdaki linkte verilen liste esas alınır. Türkçe basılacak kitaplar için yapılan talepler, birimlerden gelen yayınevi listeleri göz önünde bulundurularak proje bazında değerlendirilir.

2023 yılı için “Uluslararası kitap” destek tavanı 2.000 USD, “Ulusal kitap” destek tavanı ise 5.000 TL’dir. P ve D kodlu projelerde %25 ek bütçe imkânı çerçevesinde değerlendirme yapılır.

 

 

acordeon
4
5.1.1.4. Yayın Hazırlık/Yazım Desteği Harcama Süreci

BAP Komisyonu tarafından desteklenmesi onaylanmış yayın hazırlık/yazım desteği için alınan kısmi destek kapsamında;

 • Makale, Kitap/Kitap Bölümü renkli basım, fazla sayfa ek ücretleri için Bilim İnsanı Portalının tüketim kaleminden istek fişi düzenlenir.
 • Dil ve görsel editörlük hizmetleri ve/veya proofreading hizmetleri için hizmet alımları kaleminden istek fişi düzenlenerek ya da avans talep edilerek harcama süreci başlatılır.
 • Makale gönderim ücreti (submission fee) hizmeti için hizmet alımları kaleminden sistemden avans talebi iletilerek, avans talebinin harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından onaylanması ve avans tutarının proje yürütücüsünün/avans mutemetinin hesabına yatırılması beklenmelidir. Bu süreç tamamlandıktan sonra submission fee ödenmeli ve makale yayınevlerine değerlendirmeye sunulmalıdır.

BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilecek belgeler:

 • Islak imzalı teknik şartname/malzeme istem listesi
 • Proforma Fatura
 • Makalenin/kitap bölümünün/kitabın fotokopisi
 • Kitap için destek alınmış ise telif örneği

Yayın basıldıktan sonra geriye dönük olarak destek verilmemektedir.

acordeon
3
5.1.2. Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği

Projede yürütülen araştırmalara ulusal ve uluslararası alanda söz sahibi bilim insanlarının katılımını sağlamak, araştırma işbirlikleri geliştirmek ve ortak yayın oluşturmak amacıyla yılda en çok bir kez olmak koşuluyla bir araştırmacıya ziyaret desteği verilir.

Söz konusu talep, başvuru esnasında proje destek tavanlarını aşmayacak şekilde proje önerisi içinde veya proje devam ederken %25 ek bütçe imkânı içinde ek bütçe talebi ile hizmet alımı olarak yapılır. BAP Komisyonuna yapılacak taleplerde, Misafir Araştırmacı Ziyaret Desteği Bilgi Formu düzenlenerek davet edilecek araştırmacının adı ve soyadı, özgeçmiş bilgisi, kalacağı gün sayısı, araştırma alanının söz konusu projeyle ilgisi, araştırmaya katkısı, karşılanması talep edilen giderler detaylı olarak belirtilir.

 1. 1. BAP Komisyonu tarafından uygun bulunan talepler için mali işlemler, proje yürütücüsü tarafından düzenlenen “Hizmet Alımı Avans Talebi ya da İstek Fişi” aracılığıyla yürütülür.
 2. 2. Avans talebi ile yürütülecek işlemler için ödeme fişi düzenlenir.
 3. 3. Misafir araştırmacı ile Hizmet Sözleşmesidüzenlenir.
 4. 4. Hizmet alımı tamamlandıktan sonra, hizmet bedeli proje yürütücüsünün bildireceği misafir araştırmacının banka hesabına döviz cinsine göre havale edilir.

Destek tavanı;

 • ABD ve uzak ülkelerden davet edilen misafir araştırmacılar için toplam brüt 18.000 TL (brüt ücretten %20 gelir vergisi kesilir.),
 • Avrupa ve yakın ülkelerden davet edilen misafir araştırmacılar için toplam brüt 15.000 TL (brüt ücretten %20 gelir vergisi kesilir.)

olup, destek miktarı BAP Komisyonu tarafından bu tavanlar dahilinde değerlendirilerek belirlenir.

Toplam ödenekten %20 gelir vergisi kesildikten sonra kişiye ödeme yapılır. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Ödemenin Nasıl Yapılacağı:

İstek Fişi ile; Bilim İnsanı Portalından hizmet alımı istek fişi düzenlenir. Etkinliğin sona ermesini takiben misafir araştırmacının bildireceği banka hesabına ödemenin yapılabilmesi için BAP Mali Koordinatörlüğüne aşağıda listelenen belgelerin iletilmesi gerekmektedir.

Avans Talebi ile; etkinlik tarihinden en az 15 gün önce Bilim İnsanı Portalından hizmet alımı avans talep formu düzenlenir. Bütün giderler (yol + otel + gündelik vb.) yürütücü tarafından karşılanır. Etkinlik bitiminde misafir araştırmacı hizmet sözleşme tutarı kadar misafir araştırmacıya ödemenin yapıldığını gösteren Harcama Pusulasıdüzenlenerek yürütücü ile misafir araştırmacı tarafından müştereken imzalanır. Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında ödeme “Harcama Pusulası” ile yapılır. Avans talebi ile yürütülecek işlemler için ödeme fişi de düzenlenir. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir. Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Avans mahsubunda kullanılacak olan harcama pusulası aşağıdaki belgeler ile birlikte BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir:

 1. Rektörlük misafir araştırmacı ziyaret onayı
 2. Misafir araştırmacı hizmet sözleşmesi
 3. Etkinlik çalışma planı
 4. Misafir araştırmacının özgeçmişi
 5. Pasaportun resimli bölümünün fotokopisi
 6. Uçak bileti (fotokopisi)
 7. Harcama pusulası  (Avans alınması halinde kullanılacaktır.)
 8. Ödeme Fişi (Avans alınması halinde kullanılacaktır.)

Bilim İnsanı Portalından “Ek Bütçe” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Ek Bütçe Talebi” linki tıklanır. “Talep Tipi” seçilir. Proje talep listesinde bulunan bir kaleme ek bütçe başvurusu yapılacak ise “Talep Listemdeki Bir Kaleme” tipi seçilerek “Var Olan Talepler, Toplam ve Gerekçe” alanları doldurulur. Yeni bir kaleme ek bütçe başvurusu yapılacak ise “Yeni Bir Talep Kalemine” tipi seçilerek “Talep Türü, Türü, Gerekçe, Adet, Birim Fiyatı ve Tutar” alanları doldurulur. “Birim Fiyat” ve “Tutar” yazılırken virgül kullanılmamalıdır.
 3. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.

Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.

acordeon
2
5.2. Seyahat Ek Bütçe (Konferans-Sempozyum-Kongre) Talebi
Bilimsel toplantılara katılmak üzere talep edilen ve alınan seyahat ek bütçeleri, proje ihtiyaçlarının karşılanması için alınan ek bütçelerden (%25 ek bütçe imkânı dışında) ayrı değerlendirilir. Proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat kesinleştikten sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti seyahat ek bütçesi olarak verilmektedir. Seyahat harcamalarına ilişkin işlemler BAP Mali Koordinatörlüğü tarafından tamamlandıktan sonra kalan seyahat bütçesi BAP havuzuna iade alınmaktadır.

Bilimsel çalışmalardan kaynaklanan ürünleri sunmak amacıyla bilimsel toplantılara katılımı BAP desteklemektedir. Destek alabilmek için uluslararası nitelikte ve özellikle hakemli olan bilimsel toplantılarda sunulmak üzere kabul edilmiş bir bildirinin bulunması ön şarttır. BAP Projelerinden kaynaklanan ve bilimsel toplantılarda sunulacak ürünlere Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine kod belirterek atıf verilmesi (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından .... kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) konusuna azami dikkat gösterilmesi gerekir. Seyahat destekleri bir takvim yılı içinde bir kişiye, iki projede yürütücü olsa dahi, bir kez verilir.

BAP projeleri çerçevesinde uluslararası nitelikte ve özellikle hakemli olan bilimsel toplantılara katılım (konferans, sempozyum, kongre) için destek verilir.

Projeler, komisyon kararı ile kabul edilmeden ve proje sözleşmesi imzalanıp sisteme yüklenmeden önce gönderilen görevlendirme yazıları kabul edilmez.

Bilimsel toplantılara katılım desteği, proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat kesinleştikten sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti olarak seyahat ek bütçesi olarak verilmektedir. Seyahat ek bütçesi %25 ek bütçe imkânı dışında değerlendirilir.  Tüm proje türleri için proje yürütücüsüne, proje ekibinde yer alan üniversitemiz tam zamanlı öğretim üyelerine, tam zamanlı doktoralı çalışanlarına ve araştırmacı personel olarak çalışan doktora sonrası araştırmacılara aşağıdaki tavanlar dahilinde seyahat desteği sağlanır.

2023

ABD ve Uzak Ülkeler

Avrupa ve Yakın Ülkeler

Yol Masrafları

16.000 TL

7.000 TL

Gündelik ve

Konaklama Giderleri

7.000 TL

7.000 TL

Kayıt Ücreti

9.000 TL

9.000 TL

Online Konferans

Kayıt Ücreti

6.000 TL

6.000 TL

Doktora (D kodlu) projeleri kapsamında projenin ilgili doktora tez öğrencisine, öğrencilik hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkânı dışında ve aşağıdaki tavanlar çerçevesinde seyahat ek bütçesi desteği verilir. Doktora öğrencilerine aynı yıl içerisinde hem bilimsel toplantılara katılmak için seyahat desteği hem de yurt dışı saha çalışması için destek verilmemektedir.

2023

ABD ve Uzak Ülkeler

Avrupa ve Yakın Ülkeler

Yol Masrafları

16.000 TL

7.000 TL

Gündelik ve

Konaklama Giderleri

7.000 TL

7.000 TL

Kayıt Ücreti

9.000 TL

9.000 TL

Online Konferans

Kayıt Ücreti

6.000 TL

6.000 TL

Tamamlayıcı Destek (M kodlu) projeleri kapsamında proje ekibinde bulunan bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisine, öğrencilik hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkânı dışında aşağıdaki tavanlar çerçevesinde seyahat ek bütçesi desteği verilir. Uygulama “D” kodlu projelerde doktora öğrencilerine verilen bilimsel toplantılara katılım desteği kuralları çerçevesinde yapılır.

2023

ABD ve Uzak Ülkeler

Avrupa ve Yakın Ülkeler

Yol Masrafları

16.000 TL

7.000 TL

Gündelik ve

Konaklama Giderleri

7.000 TL

7.000 TL

Kayıt Ücreti

9.000 TL

9.000 TL

Online Konferans

Kayıt Ücreti

6.000 TL

6.000 TL

Standart (P Kodlu) projeler kapsamında proje başvurusunun ekibinde bulunmak şartıyla (Proje yürüyen olduktan sonra proje ekibine dahil edilenler uygulamadan yararlanamazlar.), bir lisansüstü (MS veya MA veya PhD) öğrencisine, öğrencilik hakları devam ettiği sürece, bir takvim yılı içinde bir kez olacak şekilde ve bildiri sunmak kaydıyla bilimsel toplantılara katılmak üzere proje bütçe tavanı ve %25 ek bütçe imkânı dışında aşağıdaki tavanlar çerçevesinde seyahat ek bütçesi desteği verilir. Uygulama “D” kodlu projelerde doktora öğrencilerine verilen bilimsel toplantılara katılım desteği kuralları çerçevesinde yapılır.

2023

ABD ve Uzak Ülkeler

Avrupa ve Yakın Ülkeler

Yol Masrafları

8.000 TL

3.500 TL

Gündelik ve

Konaklama Giderleri

3.500 TL

3.500 TL

Kayıt Ücreti

4.500 TL

4.500 TL

Online Konferans

Kayıt Ücreti

3.000 TL

3.000 TL

BAP, yurt içi ulusal bilimsel toplantılara katılımı desteklememektedir. Yurt içi uluslararası bilimsel bir toplantıya katılmak istenmesi durumunda yurt dışı toplantı katılım imkânı, içinde bulunulan takvim yılı için kullanılmış olur.

 1. Seyahat taleplerine ilişkin görevlendirme yazılarının seyahat tarihinden en az 30 gün önce EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden gönderilmesi gereklidir.
 2. Görevlendirme yazıları üzerinde tarih ve zaman damgası bulunduğundan geriye dönük görevlendirmeler BAP Komisyonu gündemine alınmayacaktır.
 3. Proje ekibinde bulunan tam zamanlı öğretim üyeleri ve tam zamanlı doktoralı çalışanlar bilimsel toplantılara katılmak için ilgili projeden destek alabilirler.
 4. Aynı bilimsel toplantıya katılmak üzere ilgili projeden birden fazla tam zamanlı öğretim üyesi/tam zamanlı doktoralı çalışanın destek alabilmesi için bildirilerinin farklı olması koşulu aranır.
 5. “D” kodlu projelerde, ilgili doktora öğrencisi öğrencilik hakları devam ettiği sürece bilimsel toplantılara katılmak üzere destek alabilir. Azami sürelerin bitiminden itibaren öğrencilik hakları sonlanacağından bilimsel toplantılara katılmak üzere destek alınamaz, ancak öğrenci proje “D” koduyla devam ederken proje ekibinde çalışmalarına devam edebilir. Proje yürütücüsünün ve doktora öğrencisinin aynı bilimsel toplantıya katılmak üzere ilgili projeden destek alabilmeleri için bildirilerinin farklı olma koşulu aranır. 
 6. Altyapı (S kodlu), Çok Disiplinli (R kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma Projeleri (SBA kodlu), İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme Projeleri (TUG kodlu), Start-Up (SUP kodlu) proje türleri kapsamında yüksek lisans ya da doktora öğrencilerine bilimsel toplantılara katılım (konferans-sempozyum-kongre) desteği verilmemektedir.
 7. Projeler kapsamında araştırmacı personel olarak çalışan yalnızca doktora sonrası araştırmacılar yılda bir kez bilimsel toplantılara katılabilmek için bildiri sunmak koşuluyla ilgili projeden destek alabilirler. Proje ekibinde bulunan, ancak araştırmacı personel olarak çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar bu destekten yararlanamazlar.
 8. Doktor öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak göreve başlayan doktoralı genç öğretim elemanlarına, fiilen göreve başladıkları tarihten itibaren 3 yıl süreyle, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunmak için yılda bir kez sağlanan BAP desteğine ek olarak, bildiri sunmak, dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere bir yurt dışı seyahat desteği daha sağlanır. Yılda toplam 2 kez sağlanan yurt dışı seyahat desteğine bildiri sunulmadan (dinleyici olmak, çalıştaya katılmak, ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak) gidilecek olunması durumunda seyahat talebi yapılırken bu görevlendirmenin niteliği ve gerekliliğiyle ilgili BAP Komisyonuna detaylı bir açıklama sunulması beklenir. Ortak proje geliştirmek veya bilimsel temas kurmak üzere yapılacak yurt dışı seyahat tarihleri önceden planlanmalı ve seyahat talepleri vaktinde yapılmalıdır. İlgili takvim yılı içinde kullanılamayan seyahat imkânı kaybedilmiş sayılır.
 9. Yurt dışında uzun süreli görevlendirmede bulunan öğretim üyeleri uluslararası bilimsel bir toplantıya katılmak isterlerse, görevlendirildikleri şehirden bilimsel toplantının yapılacağı şehre gitmelerine destek sağlanır. Yurt dışı uzun süreli görevlendirmede iken, bilimsel toplantının yapılacağı şehre Türkiye’den gidilmek isteniyorsa uzun süreli görevlendirmeye resmi olarak son verilmesi ve BAP Komisyonunun yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.
 10. Proje başvurusunun hazırlanması aşamasında “Proje Talep Listesi” adımında bulunan “Yolluk Giderleri” alanından yalnız proje çalışmalarında gerekli yurt içi arazi çalışmaları için (ve zorunlu hallerde yurt dışı) ödenekler istenmeli, bilimsel toplantılara katılmak için dış seyahat ödeneği dahil edilmemelidir. Proje kabul edildikten ve yurt dışı seyahat kesinleştikten sonra ulaşım, gündelik ve konaklama masrafları ile kayıt ücreti seyahat ek bütçesi olarak verilmektedir.

Bilim İnsanı Portalından [(Bilimsel Toplantılara Katılım (Konferans-Sempozyum-Kongre)] “Seyahat Talebi” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafından bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Seyahat Talebi” linki tıklanır.
 3. Açılan sayfadaki “Seyahat Formu” düzenlenir.
 4. “Görevlendirme Tarihleri” ve “Toplantı Tarihleri” ilgili alanlardaki takvimden seçilirken “Yıl, Ay, Gün” sırası takip edilmelidir, aksi durumda tarihler yanlış girilmiş ya da girilememiş olur.
 5. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 6. Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.

Bilim İnsanı Portalından bilimsel toplantılara katılım (konferans-sempozyum-kongre) “Yolluk Giderleri Avans Talep Formu” düzenleme adımlarıyla ilgili detaylı bilgi “Proje Bütçesi Harcama Usulleri” bölümünde “Ön Ödeme (Avans Alma)” konusu açıklanırken verilmiştir.

 

acordeon
2
5.3. Fasıl Aktarımı Talebi

İhtiyaç halinde belirtilen gerekçeler doğrultusunda proje bütçesinin fasıllara dağılımında değişiklik yapılabilir. Ancak yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için ek bütçe olarak verilen seyahat ek bütçe ödeneklerinden kalan miktarların diğer bütçe kalemlerine aktarılması için fasıl aktarımı talebi yapılamaz. Ayrıca projelerin kabul edilmesi ya da öngörülmüş gelecek yıl bütçe taleplerinin değerlendirilmesi sonucu bütçelendirilen araştırmacı personel (Tam SGK’lı olarak) çalıştırma ve bursiyer görevlendirme kalemleri arasında da fasıl aktarımı talep edilemez.

Bilim İnsanı Portalından “Fasıl Aktarım” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Fasıl Aktarım” linki tıklanır.
 3. Ödeneğin, diğer bir hesaba aktarılmak üzere “Alınacağı Hesap” ve ödeneğin “Aktarılacağı Hesap” seçilerek “Aktarılacak Tutar” ve “Gerekçe” yazılır. “Aktarılacak Tutar” yazılırken virgül kullanılmamalıdır.
 4. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 5. Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.

 

acordeon
2
5.4. Değişiklik Talebi

Çok zorunlu olmadıkça projenin özünde, yürütücüsünde, ekibinde, takviminde, bütçesinde, çalıştırılacak personelin adı-soyadı bilgilerinde, personelin çalıştırılacağı sürede ve kullanılacak makine teçhizat/malzeme listesinde BAP Komisyonundan onay alınmadan değişiklik yapılmamalıdır. Yapılacak değişiklik fasıllar arasında (örneğin 3.2. kaleminden 3.5. kalemine) olmayıp, aynı alt kalem içinde kalıyorsa (örneğin 03.7.1.02 kalemindeki bütçe yine bu kalem içinde kullanılacaksa), BAP Komisyonundan onay almak için bu talep türü kullanılır. Her bir değişiklik için ayrı onay alınmalıdır. Bir talep birden fazla değişiklik içermemelidir.

acordeon
4
5.4.1. Yürüyen Projenin Dondurulması Talebi

Yürüyen bir BAP projesi bulunan yürütücülerin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme ve/veya izin (askerlik, sağlık problemleriyle ilgili izinler, doğum izni, ücretsiz izin, ikinci 3 aylık yurt dışı görevlendirme vb.) almaları durumunda ıslak imza gerektiren mali süreçlerle ilgili işlemlerin durdurulmaması için, projenin yürütücülüğünün ilgili tarihler arasında proje ekibindeki tam zamanlı bir öğretim üyesi/doktoralı çalışana (postdoc hariç) devredilmesi ya da proje yürütücüsünün izinli olduğu süre boyunca projenin dondurulması gerekir. Proje yürütücüsü projenin dondurulması için BAP Komisyonuna değişiklik talebinde bulunur. BAP Komisyonundan onay alınarak devir işleminin yapılmaması veya projenin dondurulmaması halinde projeyle ilgili idari ve mali süreçler (ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik, ek süre, gelecek yıl bütçesi, seyahat ek bütçe talepleri ile dönem raporu iletilmesi; yeni istek fişi, yeni avans talebi, SGK’lı araştırmacı personel olarak çalışanların/ bursiyer olarak görevlendirilmiş olanların maaş işlemleri) BAP Komisyonu kararıyla resen durdurulur; SGK’lı araştırmacı personelin kanuni olarak gerçekleşen hakediş maaşı ödenerek çıkışı yapılır. Bursiyerlerin maaş işlemleri sonlandırılır. Yalnızca ÜYK kararı gerektiren uzun süreli görevlendirme tarihinden önce başlatılmış istek fişi ve avans talepleriyle ilgili süreç devam eder, tamamlanır. Resmi izinler dışında projenin devam etmesine engel teşkil edecek mücbir sebepler (Pandemi, hastalık, doğal afetler vb.) bulunması durumunda projenin dondurulması talep edilebilir. Resmi izinler ya da mücbir sebepler dışında BAP Komisyonuna iletilen değişiklik talebi neticesinde, yapılan değerlendirme sonucunda bir kereye mahsus olmak üzere proje en çok 6 aya kadar dondurulabilir.  Dondurulma süresinin bitimini takiben yürütücünün talebi beklenmeksizin proje, komisyon kararı ile aktifleştirilir.

Bilim İnsanı Portalından “Değişiklik” ve “Sınırlı Yetkili Kullanıcı”  Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Değişiklik Talebi” linki tıklanır.
 3. Açılan sayfada “Değişiklik Talebi” ve “Gerekçe” alanları düzenlenir.
 4. Proje kapsamında maaş karşılığı çalışan “Araştırmacı Personel” in değiştirilmesi talep edilecek ise “01.2.1.90 Araştırmacı personel çalıştırma kapsamında çalışan eleman değişikliği ise lütfen işaretleyiniz.” kutucuğu işaretlenmelidir. Proje ekibi ile ilgili değişiklikler için bu kutucuk işaretlenmemelidir.
 5. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.

Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.

acordeon
3
5.4.2. Ürün Sunumu Talebi

Proje sonuçlarının proje kapatıldıktan sonraki bir tarihte yayımlanması halinde Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklendiği, söz konusu proje kodu eklenerek (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından .... kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) belirtilmiş yazılı ürünlerin Bilim İnsanı Portalı üzerinden BAP Komisyonu onayına sunularak BAP Projelerine kod belirtilerek atıf yapılmış yazılı ürünler veri tabanına eklenmesi sağlanır.

Ürün sunumu taleplerinde, talebin yapıldığı proje ile ilgili ürünün doğrudan ilişkili olmadığının anlaşılması durumunda “BAP tarafından desteklenen akademik faaliyet” olarak nitelendirilmekte ve ürün sunumunun kabul edildiğine dair karar “….. nolu projeye kod belirtilerek atıf yapılan ürün sunumu talebi komisyon kararınca BAP tarafından desteklenen akademik faaliyet olarak kabul edilmiştir”, şeklinde yürütücüye iletilmektedir. Bilim İnsanı Portalından “Ürün Sunumu” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. Bilim İnsanı Portalına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak “Bilim İnsanı” sekmesine tıklanır.
 2. Bilim İnsanı sekmesi, “Akademik Faaliyetler” menüsü altında bulunan “Lisansüstü Tezler (ekle linkinden) / Yayınlarım (ekle linkinden)” yazılı ürün sisteme eklenir.
 3. Tüm yayınları listelemek için “Lisansüstü Tezler/ Yayınlarım” linkine tıklanır.
 4. Ekranın en sağında bulunan BAP’a Ürün Sunumu başlığı altındaki “Başvur” butonuna tıklanır.
 5. Açılan web iletisinde “Ürün sunumu başvurusu yapmak istediğinizden emin misiniz?” sorusuna “Tamam” denilir.
 6. Gelen ekrandan ürün hangi BAP projesi ile ilişkilendirilmek gerekiyorsa seçilerek “Kaydet” butonuna tıklanır.

 

acordeon
3
5.4.3. Ek Süre Talebi

Projelerin başlama tarihlerinden itibaren ek süreler dahil en geç 33. ayda tamamlanmaları gerekir.   Normal proje süresi biten (12, 18, 24, 30 ay) ve süre bitimini izleyen 3 ay içinde dönem raporu ile birlikte ek süre talep edilmeyen projelerin yalnızca sonuç raporları sistem üzerinden iletilebilir. Projelerin en çok 33. ayda tamamlanması beklendiğinden dönem raporu ile birlikte yapılacak ek süre taleplerinde 30 aylık projeler için en çok 3 ay, 24 aylık projeler için en çok 9 ay, 18 aylık projeler için en çok 15 ay ve 12 aylık projeler için en çok 21 ay ek süre talep edilebilir.

Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir. Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılabilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32 ayı doldurmuş olması durumunda ilgili projelerden iletilen yeni talepler (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) değerlendirmeye alınmaz. Taleplerin 32. ay başlamadan önce Komisyona iletilmiş olması gereklidir.

Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33. ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz. Projenin sonuç raporunun iletilmesi beklenir.

Bilim İnsanı Portalından “Ek Süre” Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Talepleri” menüsünden “Ek Süre” linki tıklanır.
 3. Açılan sayfada “İstenen Süre” ve “Gerekçe” alanları düzenlenir.
 4. Talebi hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 5. Talep hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Talepleri” menüsünden “Talepleri Listele” linki tıklanarak ilgili talep yeniden düzenlenebilir, iptal edilebilir ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.
acordeon
3
5.4.4. Gelecek Yıl Bütçe Talebi

İkinci ve/veya son 6 aylık bütçelerin açılması otomatik değildir. BAP komisyonu tarafından kabul edilen projelerin sadece birinci yıl ödenekleri komisyonda karara bağlanmakta ve sözleşme imzalandıktan sonra açılmaktadır; diğer yıllara ait bütçeler (SUP kodlu proje başvuruları hariç) başvuru sırasında onaylanmaz. Proje önerisinde ikinci ve/veya son 6 ay için öngörülmüş ödenekler otomatik olarak değil “Dönem Raporu” ile birlikte talep edilmesi halinde değerlendirilir.

Start-Up projelerinin toplam bütçeleri ise değerlendirme aşamasında kesinleştirilir. Ancak 2. ve/veya son 6 aylık bütçeleri her 12 ayın sonunda verilmesi gereken dönem raporunu takiben yürütücünün talebi ile projeye aktarılır.

İkinci ve/veya son 6 aylık bütçelerin açılması için projenin 12 ve/veya 24 ayını doldurmuş olması, yürütücünün dönem raporu ile bilimsel açıdan nasıl bir ilerleme kaydettiğini komisyona sunması gerekir. Yürütücü eş zamanlı olarak ikinci ve/veya son 6 aylık bütçe için yeni bir bütçe talebi (gelecek yıl bütçe talebi) hazırlayarak komisyon onayına sunmalıdır. Desteklenmesine karar verilen ikinci ve/veya son 6 aylık bütçeleri için “Sözleşmeler” sistem tarafından oluşturulur.

Sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapılarak “Projelerim” sekmesinden ilgili “Proje Başlığına” tıklanıp “Proje Bilgileri” başlığı altında bulunan ikinci ve/veya son 6 aylık proje sözleşmesine erişilir. Bilgisayara yüklenen ve yazdırılarak yürütücü tarafından imzalanan sözleşme çıktısı BAP İdari Koordinatörlüğüne gönderilir. BAP Komisyon Başkanlığı tarafından onaylanan sözleşme çıktısı sisteme geri yüklenerek projenin ikinci ve/veya son 6 aylık bütçelerinin kullanıma açılması sağlanır.

Dönem raporu BAP Komisyonuna sunulup kabul edilmeden, projelerin ikinci ve/veya son 6 aylık ödenekleri ile ek süre talepleri değerlendirilmeye alınmaz. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir.

Proje başvurularında öngörülen sonraki yıllara ait bütçeler dönem raporu ile birlikte gelecek yıl bütçe talebi ile yeniden talep edilirken mümkün mertebe başvuruda öngörülen alımların yapılmasına dikkat edilmeli, farklı talepler sunulacak ise oluşan ihtiyaç detaylı olarak açıklanmalıdır.

Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz. Ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir.

Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılabilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 32. ayı doldurmuş olması durumunda ilgili projelerden iletilen yeni talepler (seyahat talebi, ek bütçe, ek süre (dönem raporu), fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi) değerlendirmeye alınmaz. Taleplerin 32. ay başlamadan önce Komisyona iletilmiş olması gereklidir.

Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33. ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Projelerden yapılacak görevlendirmeler dahil tüm taleplerin ve işlemlerin projelerin ek süreler dahil toplam sürelerini aşmayacak şekilde planlanması ve talep edilmesi gereklidir. Projelerin ek süreler dahil toplam süreleri içinde başlatılmış istek fişi ve avans işlemleriyle ilgili süreçleri devam ettirilebilir.

Bilim İnsanı Portalından “Gelecek Yıl Bütçe Talebi” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Gelecek Yıl Bütçesi” menüsünden proje yılı seçilerek “Gelecek Yıl Bütçesi” linki tıklanır.
 3. Açılan listede proje başvurusu oluşturulurken ikinci yıl ya da son 6 ayl için öngörülmüş talepler ekrana gelir. Taleplerden her biri tıklanarak açılıp, yeniden düzenlenebilir veya talep listesinden çıkarılabilir.
 4. Proje başvurusu oluşturulurken öngörülememiş ihtiyaçlar için her bir talep kaleminin (personel çalıştırma talep kalemi hariç) yanında bulunan “2. Yıl” ya da “3. Yıl” linklerine tıklanarak açılan pencereye yeni talep girişi yapılabilir.
 5. Gelecek yıl bütçesi düzenledikten sonra “Kaydet” butonu ile kaydedilir.
 6. Sayfanın sol üst tarafında bulunan “Bütçeleri Listele” linki kullanılarak gelecek yıl bütçe talebi “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.

Bilim İnsanı Portalından “Gelecek Yıl Bütçesi Revizyon” İşlemleri İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekran “Proje Genel Bilgiler” ekranıdır. Bu sayfada “Tutanak Tarihi ve Sayısı" satırında en yakın tarihleri içeren tarih ve sayı linkine tıklanır ve revizyon hakkında bilgi edinilir.
 3. Ekranın sol tarafında bulunan “Gelecek Yıl Bütçe” menüsü açılarak “Gelecek Yıl Bütçe” linkine tıklanır.
 4. İlgili düzenlemeler yapılarak “Kaydet” butonu ile kaydedilir.
 5. “Bütçeleri Listele” linki tıklanarak “Görüntüle” butonu ile gelecek yıl bütçe talebi “Yeniden Düzenlenebilir” ve “Gönder” butonu ile yeniden BAP Komisyonuna iletilir.
acordeon
1
6. Proje Rapor Formlarının Düzenlenmesi

Aşağıda yer alan BAP Proje dönem raporu ve sonuç raporu hazırlama adımlarını takip ederek raporunuzu Komisyona iletebilirsiniz.

acordeon
2
6.1. Dönem Raporu

Süresi 18-24 ve 30 ay olan projeler için her yılın sonunda sistem üzerinden “Dönem Raporu(Şablon aşağıdaki adımlar takip edilerek sistemden indirilmelidir.) iletilmelidir. “Standart (P kodlu), Doktora (D kodlu), Tamamlayıcı Destek (M kodlu), Çok Disiplinli (R odlu), Altyapı (S kodlu), Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Stratejik Araştırma (SBA kodlu), İleri Teknoloji Uygulama ve Geliştirme (TUG kodlu), StartUp (SUP kodlu)” projeleri kapsamında her 12 ayda bir dönem raporu sunulmalıdır.

Dönem raporlarında o yıl içinde yapılan harcamalar, çalışmalar, alınan sonuçlar ve projenin gidişatı ile ilgili bilgiler yer alır. Dönem raporları sadece proje başvurusunu değerlendiren komisyon içi hakem tarafından değerlendirilerek komisyonda tartışılır ve karara bağlanır. Dönem raporları kabul edilir veya revizyona gönderilir. Başarılı bulunan projelerin devam etmesine karar verilir. Komisyon, dönem raporları için birden fazla kez revizyon talep edebilir.

Süresi bir yılı aşan projelerde, proje başvurusunda öngörülmüş olan ikinci yıl ve/veya son 6 aylık bütçe desteklerinin açılması otomatik değildir. İkinci ve/veya son 6 aylık desteği yürütücü tarafından sistem üzerinden iletilecek “Dönem Raporu” ve “Gelecek Yıl Bütçe” talebiyle birlikte değerlendirilerek karara bağlanır. Gelecek yıl bütçesinin kullanıma açılması için Bilim İnsanı Portalından yapılacak talepler bütçenin ait olduğu proje yılı içinde komisyona sunulmalıdır. Ait olduğu proje yılı içinde açılması Bilim İnsanı Portalından talep edilmeyen bütçeler daha sonraki proje yıllarında geriye dönük olarak istenemeyecektir.

Projelerin, başvuru aşamasında sistemden 12, 18, 24 ve 30 ay olarak seçilebilen normal sürelerinin sona ermesi ile (Proje süresi ‘0’ olduğunda) sistem üzerinden yeni talep (seyahat talebi, ek bütçe, fasıl aktarımı, değişiklik talebi, gelecek yıl bütçe talebi), yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Ancak dönem raporu ile birlikte ek süre talebi iletilebilir. Dönem raporu ve ek süre talebinin komisyon tarafından kabul edilmesinin ardından yeni talep, yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılabilir. Projelerin ek süreler dahil toplam sürelerinin 33. ayın sonuna ulaşmasıyla sistem üzerinden yeni istek fişi ve yeni avans işlemleri başlatılamaz.

Proje dönem raporlarının değerlendirilmesi aşamasında, komisyon gerekli gördüğü taktirde revizyon kararı alır ve yürütücülere bildirir.  Proje dönem raporu yürütücüler tarafından bu çerçevede tekrar düzenlenir.

Resmi bir dil ile tek lisan (Türkçe ya da İngilizce) kullanılarak, ekler hariç kendi içinde bir bütünlük oluşturacak şekilde ve bilimsel rapor unsurlarına yer verilerek hazırlanacak dönem raporunun, yapılan akademik araştırmayı, araştırmanın aşamalarını ve detaylarını kapsayacak, proje teklifinde yapılacağı hedeflenenlerle yapılanların karşılaştıracak şekilde hazırlanarak gönderilmesi beklenmektedir.

Dönem raporu tezin, makalenin veya tez ilerleme raporunun kendisi olamaz; bu ürünler (varsa) ek olarak verilebilir.

Bilim İnsanı Portalından “Dönem Raporu” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Proje “Başlama Tarihi” not edilir.
 3. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Dönem Raporu Ekle” linki tıklanır.
 4. “Dönem Başlangıç Tarihi” projenin başlama tarihi olacak şekilde takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırası takip edilerek seçilir.
 5. “Dönem Bitiş Tarihi” içinde bulunulan günün tarihi olacak şekilde takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırası takip edilerek seçilir.
 6. “Rapor Oluştur” butonuna basılarak, “Dönem Raporunun Mali Veriler İle Doldurulmuş Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız linkine tıklanır ve rapor şablonu bilgisayara yüklenir.
 7. Rapor şablonundaki ilk iki madde sistemden gelen mali veriler ile otomatik olarak doldurulmuştur. Bu veriler üzerinde herhangi bir düzeltme/değiştirme yapılmamalıdır.
 8. Proje gelişme raporu ve proje yürütücüsünden istenen diğer bilgiler düzenlenir.
 9. Düzenlenen rapor varsa araştırmadan türeyen ürünlerle birlikte (zip/rar dosyası olarak) “Proje Raporları” menüsü “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Göz At” butonuyla sisteme yüklenir.
 10. Raporu hemen iletmek için “Raporu Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 11. Rapor hemen iletilmeyecekse “Raporu Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linki tıklanarak “Raporu Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.

Bilim İnsanı Portalından “Dönem Raporu Revizyon” İşlemleri İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linkine tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Durum” başlığı altında “Komisyon Revizyon Talebi” yazan rapora ait “Görüntüle”  butonuna tıklanarak “Göz At” butonunun sağ tarafında bulunan rapor bilgisayara yüklenir.
 4. “Komisyon Revizyon Notu” sayfanın sol üst tarafında “Komisyon Revizyon Kararı” menüsü altında bulunmaktadır.
 5. Revizyonu istenen raporla ilgili güncellemeler yapıldıktan sonra varsa araştırmadan türeyen ürünlerle birlikte (zip/rar dosyası olarak) “Proje Raporları” menüsü “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Göz At” butonuyla sisteme (önceki raporun üzerine) yüklenir.
 6. Raporu hemen iletmek için “Raporu Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 7. Rapor hemen iletilmeyecekse “Raporu Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linki tıklanarak “Raporu Gönder” butonu ile BAP Komisyonuna iletilir.
acordeon
2
6.2. Sonuç Raporu

Proje, “Sonuç Raporu”nun (Şablon aşağıdaki adımlar takip edilerek sistemden indirilmelidir.) BAP Komisyonuna sunulup kabul edilmesinden sonra tamamlanmış/ sonlandırılmış olur.

Sonuç raporu ve eklerinin eksiksiz olarak sunulması proje yürütücüsünün sorumluluğundadır. Sonuç raporlarında ve daha sonra projelerden kaynaklanan kitap dahil tüm ürünlerde (makale, bildiri, kitap, tez, yazılımların tanıtım sayfaları, vb.) araştırmanın Boğaziçi Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından desteklenmiş olduğunu proje kod numarası verilerek belirtilmelidir. Proje kod numarası verilerek atıf (BÜ Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından .... kodu ile veya by Boğaziçi University Research Fund Grant Number....) olmadığı durumlarda projeden kaynaklanan ürünler o projenin ürünü olarak kabul edilmez. BAP Projesine kod belirtilerek atıflı ürünler sonuç rapor şablonunun “Elde Edilmiş Ürünler” başlığı altındaki tabloda görülecektir. Böylece BAP projesine kod belirtilerek atıf verilmiş yazılı ürünler veri tabanına da işlenmiş olacaktır. “Elde Edilmiş Ürünler” başlıklı alana yalnızca proje kod numarası verilerek atıf yapılmış ürünler eklenmelidir. BAP projesine kod belirtilerek atıf olmayan, henüz tamamlanmamış ya da basılmamış ürünler ise sonuç raporu şablonunun yalnızca “Ekler” başlığı altında yer verilebilir ve ıslak imzalı olarak gönderilecek sonuç raporuna eklenebilir.

Sonuç raporu, tezin veya makalenin kendisi olamaz;  bu ürünler ek olarak verilebilir.

Sonuç raporu, resmi evrak statüsünde olduğundan resmi bir dil ile tek lisan kullanılarak (Türkçe ya da İngilizce) yazılmalı, ekler hariç kendi içinde bir bütünlük oluşturacak şekilde bilimsel rapor formatında hazırlanmalı ve 20 sayfayı aşmamalıdır.

Proje sonuç raporlarının değerlendirilmesi aşamasında, komisyon gerekli gördüğü taktirde revizyon kararı alır ve yürütücülere bildirir.  Proje sonuç raporu yürütücüler tarafından bu çerçevede tekrar düzenlenir.

Projenin uygun şekilde sonlanması için proje sürecinin vazgeçilmez parçası olan; yapılan akademik araştırmayı, araştırmanın aşamalarını ve detaylarını kapsayacak, proje teklifinde yapılacağı hedeflenenlerle yapılanların karşılaştırıldığı, ulaşılamayan hedeflere neden ulaşılamadığının açıklandığı, temel bilimsel rapor unsurlarına yer veren bir sonuç raporunun gönderilmesi beklenmektedir. Sonuç raporu tezin, makalenin veya tez ilerleme raporunun kendisi olamaz; bu ürünler ek olarak verilebilir.

“Doktora (D kodlu)” kodlu projeler ile araştırmacılara ikinci bir projede yürütücü olma imkânı sağlandığı gibi; ilgili doktora tez öğrencisine bilimsel toplantılara katılım desteği ve yurt dışı arazi-saha çalışması desteği imkânı sunulur. Dolayısıyla, bu projelerdeki araştırmalara ilgili doktora tez öğrencisinin kapsamlı bir katkı sağlaması beklenir. BAP Komisyonu bu katkının projeye etkisini dönem ve sonuç raporlarında aşağıdaki ek bilgileri de göz önüne alarak inceler. Bu ek bilgilerin raporlarda bulunmaması durumunda yürütücüden talep edilir.

BAP Komisyonuna iletilen “D” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki bilgilerin ve eklerin raporda bulunması beklenir:

 1. Tez tamamlanmış ise; proje sonuç raporu ekinde yer alması ve tezde, ilgili “D” kodlu projeye kod belirtilerek atıf bulunması;
 2. Tez tamamlanmamış ise; hangi aşamada olduğu, ne zaman biteceği ve aynı öğrenci ile yeni bir “D” kodlu proje başvurusunda bulunup bulunulmayacağı hakkında bilgi verilmesi, projeye ilişkin olarak tezde yapılan araştırmaların bilimsel rapor diliyle proje sonuç raporunda yer alması,  tez izleme raporları ve/veya enstitü tutanaklarının raporun ekinde verilmesi.

BAP Komisyonuna iletilen “M” kodlu projelerin sonuç raporlarının değerlendirmeleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi beklenir:

 1. Dış kaynak tarafından desteklenen ana projenin sonuç raporu BAP proje sonuç raporuna kopyalanmamalıdır;
 2. BAP Komisyonuna sunulacak BAP projesi sonuç raporu, dış kaynak tarafından desteklenen projenin sonuç raporunda yer alan bilimsel içerikten farklılığı net olarak ortaya koyacak ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projesinin destekleyici özelliklerini vurgulayacak şekilde hazırlanmalıdır;
 3. Dış kaynak tarafından desteklenen projenin bilimsel içeriğinin ne şekilde tamamlandığı açıklanmalı ve bulgular, iki çalışma arasındaki farkları da kapsayacak şekilde belirtilmeli ve değerlendirilmelidir.

BAP İdari Koordinatörlüğü tarafından gözden geçirilen ve şeklen uygun olmadığı tespit edilen sonuç raporları, uygun hale getirilmeleri için yürütücülere geri gönderilir.

Sistem üzerinden iletilen sonuç rapor formuna ek olarak; proje yürütücüsü tarafından imzalanmış sonuç rapor formu, araştırmadan türeyen çalışmaların birer kopyaları BAP Komisyonuna iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğüne gönderilmelidir.

Mevzuat gereği harcamalar ile ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları komisyon değerlendirmesine alınır. Sistem tarafından oluşturulan mali verilerin sonuç rapor şablonuna tam ve doğru olarak yansıyabilmesi için harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlanmasının ardından son mali verilerin yer aldığı sonuç raporu şablonu bilgisayara indirilebilir ve harcamalarla ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları sistemden iletilebilir.

Bu sonuç raporları proje başvurusunu değerlendiren komisyon içi hakem tarafından değerlendirilerek, komisyonda tartışılır ve karara bağlanır. Sonuç raporları kabul edilir veya revizyona gönderilir. Revizyondan gelen raporlar aynı şekilde komisyonda değerlendirilir. Komisyon, sonuç raporları için birden fazla kez revizyon talep edebilir.

Revize edilmesi için komisyon kararı ile proje yürütücülerine geri gönderilen proje sonuç raporlarının en geç 60 gün içinde revize edilerek Bilim İnsanı Portalından iletilmesi gereklidir. İlk proje sonuç raporu proje süresinin bitiminden sonraki 90 günlük bekleme süresi içinde gönderilmiş olsa dahi, revize sonuç raporunun komisyon kararını takiben 60 gün içinde gönderilmemesi durumunda proje, süresini aşarak sonuçlandırılmış olur.

Sonuç raporları format, teknik gelişme raporu ve rapor şablonunda istenen diğer bilgiler ışığında uygun bulunarak kabul edildiği taktirde;

 • Sonuç raporunun sistemden ilk iletildiği tarih itibariyle projesinin süresi göz önüne alınarak, revize edilerek gönderilmiş sonuç raporlarının komisyonun revizyon kararını takiben 60 gün içinde gönderilip gönderilmediğine bakılarak ve Komisyonun değerlendirmesinde geçirilen süreler düşüldükten sonra “vaktinde” veya “süresini aşarak”;
 • Sonuç raporu iletilen BAP projesine kod belirtilerek atıf yapılmış ürün olup olmadığına bakılarak “ürünlü” veya “ürünsüz” olma durumları belirlenerek;
 • Proje başvurusunda belirtilen amaç ve hedeflerine ulaşan projeler “başarılı”, ulaşamayanlar “başarısız” ve başarılı olarak kapatılma kriterlerini sağlamayan, hedeflerine kısmen ulaşmış olduğu görülen projeler ise doğrudan kapatılır. Sonuç raporunun kabul edilmesi ve projenin kapatılma işlemiyle ilgili kararlar yürütücüye sistem üzerinden iletilir.

Açık proje/projeler kapatılmadıkça, proje sayı limitine ulaşmış yürütücünün yeni proje başvurusu işleme konulamaz. (Proje Destek Türleri başlığı altında bulunan ikinci proje başvurularının türlerine göre sistemden iletilebilirlik durumlarını gösteren tabloyu (Tablo 1) inceleyiniz.)

BAP Komisyonu minimum proje süresini doldurmuş projelerin (12 ay) sonuç raporlarını değerlendirmektedir. Proje minimum süresi olan 12 ayı doldurmamış projelerin sonuç raporları Bilim İnsanı Portalı üzerinden ancak minimum proje süresi dolduktan sonra BAP Komisyonu değerlendirmesine iletilebilmektedir.

Minimum proje süresini doldurmuş projelerin sonuç raporu ile yeni proje başvurusu sistem üzerinden eşzamanlı olarak iletilebilir.

Normal proje süresi biten (12, 18, 24, 30 ay) ve süre bitimini izleyen 3 ay içinde dönem raporu ile birlikte ek süre talep edilmeyen projelerin yalnızca sonuç raporları sistem üzerinden iletilebilir.

Süresi bitmiş (0. gün) projelerde, sonuç raporunun hazırlanması için verilen süre (90 gün) aşılmış (Süresi 37 ay ve üzerinde olan projeler) ve sonuç raporu iletilmemiş ise, proje yürütücüsünün (varsa) değerlendirme aşamasındaki proje önerisinin değerlendirilmesi durdurulur ve/veya (varsa) yürüyen projesinden iletilecek talepler (konferans dahil) değerlendirmeye alınmaz. Halen sonuç raporlarının iletilmemesi durumunda projeler resen kapatılır.

 • 12 aylık projelerde süre bitimini izleyen 3 aylık sürenin (90 gün) aşılmış olması durumunda projenin 16., 17., ve 18. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir. 18. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projeler 19. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin yeni proje başvuruları ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince değerlendirmeye alınmaz.
 • 18 aylık projelerde süre bitimini izleyen 3 aylık sürenin (90 gün) aşılmış olması durumunda projenin 22., 23., ve 24. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir. 24. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projeler 25. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin yeni proje başvuruları ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince değerlendirmeye alınmaz.
 • 24 aylık projelerde süre bitimini izleyen 3 aylık sürenin (90 gün) aşılmış olması durumunda projenin 28., 29., ve 30. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir. 30. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projeler 31. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin yeni proje başvuruları ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince değerlendirmeye alınmaz.
 • 30 aylık projelerde süre bitimini izleyen 3 aylık sürenin (90 gün) aşılmış olması durumunda projenin 34., 35., ve 36. aylarında “Bilim İnsanı Portalı” üzerinden sonuç raporu iletilmesine dair hatırlatma ve uyarı yazıları gönderilir. 36. ayın bitiminde halen sonuç raporu iletilmemiş projeler 37. aylarında komisyon kararı ile resen kapatılır. Resen kapatılan projelerin yürütücülerinin yeni proje başvuruları ilgili tutanak tarihinden itibaren 1 yıl süresince değerlendirmeye alınmaz.

Tamamlayıcı Destek” projelerinde destek veren kuruluş(lar)la yapılan sözleşmelere uyulur.

Projelere dair tüm doküman ve belgelerle birlikte ilgili projeye ait ıslak imzalı sonuç raporu arşive gönderilir ve BAP Birimi tarafından arşivde 5 yıl saklanır.

Bilim İnsanı Portalından “Sonuç Raporu” İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. Öncelikle sonuç raporu düzenlenecek projeye kod belirtilerek atıfta bulunulmuş makale, bildiri, kitap, tez, yazılım vb. ilgili projeden kaynaklanan ürünler Bilim İnsanı sekmesi “Akademik Faaliyetler” menüsü “Yayınlarım”, “Ekle” ve “Lisansüstü Tezler”, “Ekle” alanından sisteme girilmelidir.
 2. Projeden kaynaklanan ürünlerin girişi yapıldıktan sonra, “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Sonuç Raporu Ekle” linki tıklanır.
 3. “Elde edilen ürünlerin listesini görmek ve sonuç raporuna eklemek tıklayınız” linki tıklanarak sisteme girilmiş ve ilgili projeden kaynaklanan ürünlerin “Ekle” butonu ile henüz indirilmemiş sonuç rapor şablonuna eklenmesi sağlanır.
 4. BAP projesine kod belirtilerek atıf olmayan, henüz tamamlanmamış ya da basılmamış ürünlere sonuç raporu şablonunun yalnızca “Ekler” başlığı altında manuel olarak yer verilebilir.
 5. Projeden kaynaklanan herhangi bir ürünün olmaması durumunda “Projemden şu ana kadar ürün çıkmamıştır” kutucuğu işaretlenir ve gerekiyorsa açıklama alanı düzenlenir. (Diğer BAP projelerine kod belirtilerek atıfta bulunulmuş ürünler için “Ürün Sunumu” talebi yapılır. Detaylı bilgi “Proje Talepleri” bölümünde “Ürün Sunumu Talebi” konusu açıklanırken verilmiştir.)
 6. “BAP Mali Koordinatörlüğü ile iletişim kurarak harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlandığı bilgisini edindim” kutucuğu işaretlenir. Bu kutucuk işaretlenmeden şablon bilgisayara indirilemez. (Sistem tarafından oluşturulacak mali verilerin sonuç rapor şablonuna tam ve doğru olarak yansıyabilmesi için proje süresi bitmiş dahi olsa harcamalarla ilgili işlemlerin tamamlanmasını beklemeden şablon bilgisayara indirilemez.)
 7. “Sonuç raporunun mali veriler ve proje bilgilerini kapsayan şablonunu indirmek için tıklayınız” linki tıklanarak elde edilen ürünler, mali veriler ve proje bilgilerini kapsayan rapor şablonu bilgisayara yüklenir. (Rapor şablonundaki ilk iki madde sistemden gelen mali veriler ile otomatik olarak doldurulmuştur. Bu veriler üzerinde herhangi bir düzeltme/değiştirme yapılmamalıdır.)
 8. Sonuç rapor şablonu “İngilizce” veya “Türkçe” hazırlanabilir.
 9. Projenin gelişme raporu ve proje yürütücüsünden istenen diğer bilgiler düzenlenir.
 10. Düzenlenen rapor (varsa) araştırmadan türeyen ek çalışmalarla birlikte (Zip/rar dosyası olarak en fazla 5 MB yükleme yapılır.) “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Göz At” butonundan sisteme yüklenir.
 11. Rapor hemen iletilecekse “Raporu Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna basılır. (Harcamalarla ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları sistemden iletilebilir.)
 12. Rapor daha sonra iletilecekse “Taslak Olarak Raporu Kaydet” butonuna basılır. Daha sonra “Raporları Listele Linki” nden “Raporu Gönder” butonuna tıklanarak rapor BAP Komisyonuna iletilir. (Harcamalarla ilgili tüm işlemleri tamamlanmış projelerin sonuç raporları sistemden iletilebilir.)
 13. Sisteme yüklenen rapor proje yürütücüsü tarafından imzalanarak (varsa) araştırmadan türeyen ek çalışmalarla ile birlikte BAP Komisyonuna iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğüne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Sonuç Raporu Revizyon” İşlemleri İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Proje Raporları” menüsünden “Raporları Listele” linkine tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Durum” başlığı altında “Komisyon Revizyon Talebi” yazan rapora ait “Görüntüle” butonuna tıklanarak “Göz At” butonunun sağ tarafında bulunan rapor bilgisayara yüklenir.
 4. “Komisyon Revizyon Notu” sayfanın sol üst tarafında “Komisyon Revizyon Kararı” menüsü altında bulunmaktadır.
 5. Revizyonu istenen raporla ilgili güncellemeler  (Revizyon talebine ilişkin düzenlemeleri koyu ve kalın (bold) veya altını çizerek belirtilmelidir.) yapıldıktan sonra araştırmadan türeyen (varsa) ek çalışmalarla birlikte (zip/rar dosyası olarak) “Proje Raporları” menüsü “Raporları Listele” linkinden “Görüntüle” butonuna basılarak “Göz At” butonuyla sisteme (önceki raporun üzerine) yüklenir. “Raporu Kaydet” butonuna basılır.
 6. “Raporları Listele Linki”nden “Raporu Gönder” butonuna basılarak revize edilmiş sonuç raporu BAP Komisyonuna iletilir.
 7. Sisteme yüklenen revize edilmiş rapor proje yürütücüsü tarafından imzalanarak araştırmadan türeyen (varsa) ek çalışmalarla birlikte BAP Komisyonuna iletilmek üzere BAP İdari Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
1
7. Araştırmacı Personel Çalıştırma (Tam SGK’lı) Harcama Kalemi

BAP projeleri çerçevesinde araştırmacı personellerin çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar “Proje Başvurusunun Hazırlanması” başlığı altında Araştırmacı Personel Çalıştırma ve Bursiyer Görevlendirme Talep Kalemi” nde detaylı olarak verilmiştir.

 

acordeon
2
7.1. Araştırmacı Personel Çalıştırma Uygulama Esasları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen EK 28 inci madde hükmüne dayanılarak hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in (16.07.2020 tarih ve 31187 Sayılı Resmi Gazete) Personel Çalıştırılmasıyla ilgili 13. Maddesinin (3)’ üncü bendinde “Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. İlgili yılın yatırım programında yer alan rektörlük bilimsel araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin komisyonlarınca, ilgili yılın yatırım programının teknolojik araştırma sektöründe yer alan diğer tüm projeleri için ise Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonucuna göre projelerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir.”, hükmü uyarınca BAP Projelerinde personel çalıştırılmaktadır. Bu amaçla ayrılacak ödenek BAP Mali yılı toplam genel bütçesinin %20 sini geçmeyecek şekilde her yıl Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca değerlendirilir.

Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar 2010 yılından bu yana tam SGK’lı olarak proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla BAP projelerinde çalıştırılabilmektedir. Bu statüde çalışanlar ile 4/B’li olarak belirli süreli hizmet sözleşmesi yapılır. Yabancı uyruklu lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacılar bu statüde çalışamazlar.

Araştırmacıya ödenecek aylık toplam ücret her yıl  “Asgari Ücret Tespit Komisyonu” tarafından belirlenen asgari ücretin altında olamaz (“Asgari Ücret” kanunen ödenmesi zorunlu olan “En Az” ücrettir.); Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen ücret tavanlarını aşamaz. Bu sebeple BAP Komisyonu projede çalışacak araştırmacının niteliğine göre her yıl ilgili kanunlar çerçevesinde en az ve en çok toplam maliyet miktarlarını belirler.

Proje yürütücüleri 2023 yılında “Araştırmacı Personel Çalıştırma” kapsamında çalışacak olan,

 • Doktora sonrası araştırmacıların aylık maaşlarının, projeye aylık toplam maliyeti en az 12.259,80 TL TL/Ay (Tahmini ele geçen net ücret 8.506,80 TL)  ile en çok 25.000 TL/Ay, (Tahmini ele geçen net ücret 17.214 TL) *doktoradan sonraki 7 yıl içinde toplam 3 yıl çalışabilir . 
 • Üniversitemiz lisansüstü öğrencilerinin aylık maaşlarının, projeye toplam maliyeti 2023 yılında en az  12.259,80 TL /Ay (Tahmini ele geçen net ücret 8.506,80 TL) ile en çok 15.000 TL/Ay (Tahmini ele geçen net ücret 10.379,63 TL)  arasında olacak ve proje bütçe tavanları dahilinde kalacak şekilde belirlenmek zorundadır. Ortalama %31 düzeyindeki yasal kesintiden sonra net ödeme yapılır.

Devam eden proje kapsamında çalışan araştırmacı personelin aylık maaşı resmi makamlar tarafından belirlenen asgari ücretten daha yüksek bir ücret olarak komisyon kararı ile belirlenebilir; ancak (ilgili tavan aşılmayacak şekilde) araştırmacı personelin çalışma süresi ay bazında kısalır. Bu değişikliğin komisyondan talep edilebilmesi için araştırmacı personelin 3 aydan daha uzun bir çalışma süresinin kalmış olması, projenin en az 3 ay normal süresinin bulunması, en az 3 aylık harcanmamış araştırmacı personel bütçesinin bulunması ve ayrıca talebin BAP Komisyonu toplantısı gündemine alınacak şekilde en geç 1 ay önceden sistemden iletilmesi gereklidir.

1.Araştırmacı personel için yapılacak ödemeler toplam BAP proje tavanlarını geçemez ve bu amaçla ek ödenek/fasıl aktarımı talep edilemez.

2.Proje yürütücüsünün, proje başvurusunda araştırmacı çalıştırmayı öngörmüş olması, personelin niteliğini, adı ve soyadını, çalışacağı süreyi ve projeye toplam maliyetini belirlemiş olması gerekir.

3.Çalıştırılmak istenen araştırmacının projeye sağlayacağı katkı, işinin tanımı, niteliği ve gerekçesi proje başvurusunda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Projede çalışacak araştırmacının, hâlihazırda herhangi bir kurum veya kuruluşta ücret karşılığı çalışmıyor olması gerekir.

4.Üniversitemiz lisansüstü öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar (Doktoradan sonraki 7 yıl içinde olmak kaydıyla ve en çok 3 yıl) projelerde araştırmacı personel olarak çalıştırılabilir.

5.Yeni proje başvurularında ve araştırmacı personel değişikliklerinde, çalıştırılmak istenen doktora sonrası araştırmacının özgeçmişinin de gönderilmesi gereklidir.

6.Yeni proje başvurularında araştırmacı personel çalıştırma izni ve bütçeleri birinci proje yılı içinde değerlendirilir ve onaylanır.

7.Bir proje yılı proje sözleşmesinin imzalanmasını takiben başlar ve 12 (on iki) aydır.

8.Bir yıldan uzun süreli projelerin ikinci ve son 6 aylık araştırmacı personel çalıştırma talepleri o yıllara ait bütçe talebi içinde yenilenerek değerlendirilir ve onaylanır.

9.Yürüyen projelere sonradan personel çalıştırma izni verilmez.

10.Bir projede (R-SBA-TUG kodlu projeler hariç) aynı anda birden fazla araştırmacı personel çalıştırılamaz.

11.Bir projede en kısa araştırmacı personel sözleşme süresi 3 aydır. Araştırmacı personel çalışma izni normal proje süresi (mevzuat gereği) dahilinde ve en az 3 aylık hizmet sözleşmesi süresince verilebilmektedir.

12.Bir araştırmacı personel (Üniversitemiz lisansüstü öğrencisi) projeler kapsamında tam SGK’lı olarak en fazla 6 yıl çalıştırılabilecektir.

13.Projelerde çalışan araştırmacı personele gelir vergisi indirimi ve damga vergisi muafiyeti uygulanır.

14.Projede çalışacak araştırmacı personelin hizmet sözleşmesinin yenilenmesi veya bir sonraki proje yılında da aynı projede çalışabilmesi için yürütücünün proje başvurusunda araştırmacı personel çalıştıracağını öngörmüş olması, bilim insanı portalından dönem raporu ile birlikte eş zamanlı olarak gelecek yıl bütçe talebini iletmesi, bu talebin BAP Komisyonunca değerlendirilip onaylanması ve (bütçe imkânları dahilinde) ödenek tahsis edilmiş olması gerekmektedir. İşlemlerin ve ödemelerin zamanında ve doğru olarak yürütülebilmesi için bildirimlerin zamanında yapılması konusundaki yasal sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

15.Yabancı uyruklu araştırmacılar tam SGK’lı statüsünde personel çalıştırma kapsamında çalıştırılamaz.

16.Çalıştırılacak araştırmacı personel Türkiye sınırları içinde fiilen (fiziki olarak) ikamet etmelidir.

17.Sadece 1 Ocak – 14 Ocak tarihleri arasında SGK işe giriş işlemi yapılmamaktadır.

18.Projenin tamamının veya bölümlerinin zamanından önce tamamlanması durumunda hizmet sözleşmesi proje yürütücüsü tarafından tek taraflı feshedilebilir.

19.Yürütücülerin talebi üzerine, projelerin BAP Komisyonu kararıyla dondurulması halinde projelerde çalışan araştırmacı personelin hizmet sözleşmesi de buna bağlı olarak sonlanmış sayılır.

20.Boğaziçi Üniversitesi olarak, BAP dahil tüm SGK’lı çalışanlarının toplam primlerini her ayın belirli bir gününde SGK’ya yatırma zorunluluğunun olması nedeniyle BAP Mali Koordinatörlüğüne geç ulaşan taleplerden oluşacak SGK prim borçlarının daha önce tahakkuk eden kurum toplam primlerine ilave edilmesi mümkün olmadığından, SGK’ya süresi içinde yatırılmayan prim borçları için ciddi cezai müeyyideler uygulandığından, sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

21.5510 Sayılı Kanun gereği sağlık raporu alan tam SGK’lı personelin istirahat süresinin, işverenlerce elektronik ortamda “Sosyal Güvenlik Kurumu”na bildirilmesi zorunluluğu getirilmiş ve bildirimin süresinde gönderilmemesi durumunda idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Üniversitemizin cezai bir durumla karşı karşıya kalmaması için herhangi bir sağlık kuruluşundan rapor alan proje araştırmacı personelin, sağlık raporunu aldığı gün mutlaka BAP Mali Koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Bildirilmemesi halinde tüm sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

acordeon
2
7.2. İşe Giriş, Aylık Ödeme ve İşten Çıkış İşlemleri
acordeon
3
7.2.1 İşe Başlama SGK Giriş İşlemleri

Çalışmaya başlayacak bir araştırmacı personelin, sözleşmede belirtilen işe başlaması istenilen tarihten en geç 1 (bir) hafta önce sistem tarafından üretilen, proje yürütücüsü ve araştırmacı personel tarafından imzalanan “SGK İşe Giriş İşlem Formu” ile Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi ve aşağıda sıralanan belgelerle birlikte BAP Mali Koordinatörlüğüne bizzat başvurması zorunludur. Her yıl sadece 1 Ocak – 14 Ocak tarihleri arasında SGK işe giriş işlemi yapılmamaktadır.

  1. Kimlik fotokopisi
  2. Öğrenci belgesi
  3. Sağlık raporu
  4. Askerlik tecil belgesi
  5. Savcılık sabıka kaydı
  6. Özgeçmiş ve Diploma (Post-Doclar için)

Yukarıdaki tüm belgelerin “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ve “SGK İşe Giriş İşlem Formu”yla birlikte BAP Mali Koordinatörlüğüne teslim edilmesinin ardından Rektör imzası sonrası SGK işe giriş işlemi yapılır.

Personel hizmet sözleşmesinde bahsi geçen “Ödenecek Aylık Brüt Ücret” ele geçen net ücret, SGK işçi payları ve ödenecek vergilerin toplamını; “Aylık Toplam Maliyet” ise  ele geçen net ücret, SGK işçi payları, ödenecek vergiler ve SGK işveren paylarının toplamını ifade eder.

BAP Mali Koordinatörlüğüne araştırmacı personel tarafından bizzat teslim edilen “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” ve “SGK İşe Giriş İşlem Formu”na personel çalıştırma menüsünden erişilebilir.

Belirli süreli hizmet sözleşmelerinin BAP Mali Koordinatörlüğüne vaktinde iletilmesi proje yürütücüsü ve çalışan araştırmacı personelin sorumluluğundadır. SGK işe giriş işlemleri ve maaş ödemeleri geriye dönük olarak kesinlikle yapılamamaktadır.

Bilim İnsanı Portalından “SGK İşe Giriş İşlem Formu” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp “Yıl” ve “Ay” bilgisi seçilerek “SGK İşe Giriş İşlem Formu” linki tıklanır.
 3. Gelen sayfadaki form araştırmacı personele ait bilgilerle düzenlenir ve “SGK İşe Giriş İşlem Formu” butonuna tıklanır.
 4. “SGK İşe Giriş İşlem Formu” yazdırılıp imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp yıl ve ay seçilerek “Hizmet Sözleşmesi Düzenle” linki tıklanır.
 3. Gelen sayfadaki form araştırmacı personele ait bilgilerle düzenlenir ve “Sözleşme Oluştur” butonu tıklanır. Araştırmacı personelin aylık çalıştığı süre (Sözleşme Başlangıç Tarihi ve Sözleşme Bitiş Tarihi) takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırasıyla seçilmeli ve projeye aylık toplam maliyeti yazılırken virgül kullanılmamalıdır.
 4. “Personel Hizmet Sözleşmesi” yazdırılıp proje yürütücüsü ve araştırmacı personel tarafından imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
3
7.2.2. Aylık Maaş Ödeme İşlemleri

Aylık maaş ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için, proje yürütücüsü her ayın 1’i ile 5’i arasında Bilim İnsanı Portalı üzerinden onay işlemi yapmalıdır. Bu işlem Bilim İnsanı Portalına giriş yapıldığında otomatik olarak gelen uyarı ekranından (Personel Çalıştırma Uyarısı) yalnızca “Check” atılıp “Kabul” butonuna tıklanmak suretiyle yapılır. Böylece araştırmacı personelin çalışmasıyla ilgili mali işlemlerin yürümesi sağlanır. Uyarı ekranında araştırmacı personel onay işlemi yapılmadan sistemin diğer sekmelerine geçilemez.

 

acordeon
3
7.2.3. Sözleşmenin Sona Ermesi (SGK İşten Çıkış İşlemleri)

Çalışma süresi, SGK giriş işlemini takiben en erken ertesi gün (tatil gününe denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü) başlayabilir ve sözleşmede belirtilen tarihte kendiliğinden, araştırmacı personel hizmet sözleşmesinin 8. Madde hükmü gereğince veya aşağıda belirtilen durumlardan biri gerçekleştiğinde sona erer:

 1. BAP Komisyonunca verilen ve hizmet sözleşmesinde belirtilen süresinin bitmesi;
 2. Kendi isteğiyle ayrılması (işten ayrılma);
 3. Hazine ve Maliye Bakanlığının tasarruf tedbirlerinden kaynaklanan ödenek yetersizliği;
 4. Zorunlu durumlar,
 5. Yürütücünün talebi üzerine projenin komisyon kararı ile dondurulması.

SGK Çıkışı Yapılan Araştırmacı Personelin İş Sonu Tazminatı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti çalışanlarına verilen bir tazminat olup, bununla ilgili düzenleme “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesinde yer almaktadır.

Buna göre; aynı projede kesintisiz en az 2 (24 Ay)  hizmet yılını tamamlayanlara;  Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, aynı projede çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık toplam maliyet tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

İşten çıkan kişilerin hizmet yılları BAP Mali Koordinatörlüğü tarafından kontrol edilerek, aynı projede 2 yıl (24 ay) kesintisiz hizmet yılı bulunanların bilgileri Personel Daire Başkanlığına gönderilerek emsal kadro ve unvan dereceleri istenir. Personel Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak gönderilen emsal kadro ve dereceye göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde iş sonu tazminatı hesaplanarak ilgilinin hesabına yatırılır.

SGK’lı Araştırmacı personelin işten çıkış işlemlerinin başlatılabilmesi için BAP Mali Koordinatörlüğüne zamanında bildirim yapılması ve araştırmacı personelin işten ayrılma dilekçesinin gönderilmesi proje yürütücüsünün sorumluluğundadır. Projeden ayrılan araştırmacı personelle ilgili BAP Mali Koordinatörlüğüne bilgi verilmeyen ve işten ayrılma dilekçesi gönderilmeyen her gün için proje bütçesinden ödeme yapılmaya devam eder.

5838 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile 5510 sayılı SGK Kanununun 102. maddesinde değişiklik yapılarak; sigortalının kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda SGK’ya işten ayrıldığı tarihten itibaren ilk 10 gün içerisinde bildirimde bulunulmaması durumunda işverene cezai müeyyide uygulanmaktadır. Projeden ayrılacak olan personelin, ayrılma tarihinden en geç 10 gün önce sistem tarafından üretilen “Personel İşten Ayrılma Dilekçesi” nin proje yürütücü tarafından ıslak imzalı olarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilmesi zorunludur.

Bilim İnsanı Portalından “Personel İşten Ayrılma Dilekçesi” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Personel Çalıştırma” menüsü açılıp “Yıl” ve “Ay” bilgileri seçilerek “Personel İşten Ayrılış (İstifası) Düzenle” linki tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Projedeki Personeller” alanından işten ayrılma dilekçesi düzenlenecek araştırmacı personel seçilerek “İşten Ayrılış (istifa) Dilekçesi Oluştur” linki tıklanır.
 4.  İşten ayrılma dilekçesi, “İşten Ayrılış (istifa) Dosyası” alanından “Göz At” butonu ile sisteme (tercihen imzalı olarak) geri yüklenir.
 5. “Açıklama” alanı düzenlenir ve “İşten Ayrılış (istifa) Tarihi” takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırasıyla seçilerek girilir.
 6. İşten ayrılma dilekçesini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 7. İşten ayrılma dilekçesi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki dilekçe “Personel Çalıştırma” menüsünden “İşten Ayrılış (istifa)  Listesi” linki tıklanarak “Gönder” butonu ile BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 8. Yazdırılıp imzalanan dilekçe BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
3
7.2.4. Tam SGK’lı Olarak Çalışan Araştırmacı Personelin Değişikliği

Yürüyen proje kapsamında, çalıştırılmasına izin verilen süre içinde çalıştırılan kişinin yerine başka bir kişinin çalıştırılmak istenmesi durumunda BAP Komisyonunun onayı alındıktan sonra;

 1. Araştırmacı personelin SGK işten çıkış işlemlerinin yapılması için, “Sözleşmenin Sona Ermesi” ile ilgili süreç takip edilir.
 2. Yeni araştırmacı personelin SGK işe giriş işlemleri için “SGK İşe Giriş İşlemleri” ndeki süreç takip edilir.

 

acordeon
1
8. Bursiyer Görevlendirme Harcama Kalemi

BAP projeleri çerçevesinde bursiyerlerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar “Proje Başvurusunun Hazırlanması” başlığı altında Araştırmacı Personel Çalıştırma ve Bursiyer Görevlendirme Talep Kalemi” nde detaylı olarak verilmiştir.

 

acordeon
2
8.1 Bursiyer Görevlendirme İşlemleri

Görevlendirilecek bir bursiyerin, burs başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) hafta önce sistem tarafından üretilen, proje yürütücüsü ve bursiyer tarafından imzalanan Bursiyer Bilgi Formu ve kimlik fotokopisi ile BAP Mali Koordinatörlüğüne bizzat başvurması zorunludur.

BAP Mali Koordinatörlüğüne bursiyer tarafından bizzat teslim edilen “Bursiyer Bilgi Formuna” bursiyer görevlendirme menüsünden erişilebilir. Bursiyer Bilgi Formunun BAP Mali Koordinatörlüğüne vaktinde iletilmesi proje yürütücüsü ve bursiyerin sorumluluğundadır. Burs ödemeleri geriye dönük olarak yapılamamaktadır.

Bilim İnsanı Portalından “Bursiyer Bilgi Formu” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1.  “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Bursiyer Görevlendirme” menüsü açılıp “Yıl”, “Ay” ve “Bursiyerin Adı” seçilerek “Bursiyer Bilgi Formu Oluştur” linki tıklanır.
 3. Gelen form üzerindeki bilgiler kontrol edilip boş alanlar doldurularak “Bursiyer Bilgi Formu Oluştur” butonuna tıklanır.
 4. “Bursiyer Bilgi Formu” yazdırılıp imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
2
8.2 Bursiyer Aylık Ödeme İşlemleri, Bursiyer Süresinin Sona Ermesi, Bursiyer Değişikliği
acordeon
3
8.2.1 Bursiyer Aylık Ödeme İşlemleri

Aylık burs ödeme işlemlerinin yapılabilmesi için, proje yürütücüsü her ayın 15’i ile 20’i arasında Bilim İnsanı Portalı üzerinden onay işlemi yapmalıdır.

Bu işlem Bilim İnsanı Portalına giriş yapıldığında otomatik olarak gelen uyarı ekranından (Bursiyer Görevlendirme Uyarısı) yalnızca “Check” atılıp “Kabul” butonuna tıklanmak suretiyle yapılır.

Böylece bursiyerin çalışmasıyla ilgili mali işlemlerin yürümesi sağlanır. Uyarı ekranında bursiyer onay işlemi yapılmadan sistemin diğer sekmelerine geçilemez.

acordeon
3
8.2.2 Bursiyer Süresinin Sona Ermesi

Bursiyer süresinin, Bursiyer Bilgi Formunda yazan bitiş tarihi baz alınarak SGK dan kaza sigortasının sonlandırılması işlemleri BAP Mali Koordinatörlüğü tarafından otomatik yapılır.  Ancak belirtilen bitiş tarihinden önce projeden ayrılacak olan bursiyerin, ayrılma tarihinden en geç 10 gün önce BAP Mali Koordinatörlüğüne “Bursiyer Ayrılma Dilekçesi” ile bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimin yapılmaması durumunda bursiyerin ödemesi yapılmaya devam eder.

Bilim İnsanı Portalından “Bursiyer Ayrılma Dilekçesi” Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Bursiyer Görevlendirme” menüsü açılıp “Yıl”, “Ay” ve “Bursiyerin Adı” seçilerek Bursiyer İşten Ayrılış (istifa) Düzenlelinki tıklanır.
 3. Gelen sayfada “Bursiyerler” alanından ayrılma dilekçesi düzenlenecek bursiyer seçilerek “Bursiyer İşten Ayrılış Dilekçesi Oluştur” linki tıklanır.
 4.  Açılan dilekçe bilgisayara yüklenir ve “İşten Ayrılış Dosyası” alanından “Göz At” butonu ile sisteme (tercihen imzalı olarak) geri yüklenir.
 5. “Açıklama” alanı düzenlenir ve “İşten Ayrılış (istifa) Tarihi” takvimden “Yıl, Ay, Gün” sırasıyla seçilerek girilir.
 6. Bursiyer ayrılma dilekçesini hemen iletmek için “Kaydet ve Gönder” butonuna tıklanır.
 7. Bursiyer ayrılma dilekçesi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki işten ayrılma dilekçesi “Bursiyer Görevlendirme” menüsünden “İşten Ayrılış (istifa) Listesi” linki tıklanarak “Gönder” butonu ile BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 8. Yazdırılıp imzalanan dilekçe BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
3
8.2.3 Bursiyer Değişikliği

Yürüyen proje kapsamında, görevlendirilmesine izin verilen süre içinde görevlendirilen bursiyerin yerine başka bir bursiyerin görevlendirilmesinin istenmesi durumunda BAP Komisyonunun onayı alındıktan sonra;

a.     Bursiyerin ayrılma işlemlerinin yapılması için, “Bursiyer Süresinin Sona Ermesi” ile ilgili süreç takip edilir.

b.    Yeni bursiyerin görevlendirilme işlemleri için “Bursiyer Görevlendirme İşlemleri” ndeki süreç takip edilir.

acordeon
1
9. İstek Fişlerinin Düzenlenmesi

Aynı ekonomik kod sistemine giren ve aynı firmadan alınabilecek tüm talepler tek bir istek fişi olarak düzenlenmelidir. Talep edilen ürünlerle birlikte istenirse bu ürünlerin marka ve modelleri ile firma irtibat numaraları istek fişlerindeki “Diğer Notunuz” alanına yazılabilir. Ancak “Teknik Şartname/ Malzeme İstem Listesi”ne talep edilen ürünlerin marka ve modelleri asla yazılmamalıdır. Teknik şartnamelerde adet ve özellik detaylı yazılmalı ve proje yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır. Birden fazla malzemenin teknik detayları sığabildiği kadar tek bir şartnamede gösterilmelidir.

 

 

acordeon
2
9.1. Hizmet Alımları Harcama Kalemi

Misafir araştırmacı ziyaret desteği, bir araştırma kurumu tarafından yapılacak anket ve benzeri hizmetler, yurt içi arazi saha çalışmaları kapsamında günlük araç kiralama hizmeti bedeli,   fotokopi giderleri,  analiz giderleri, yük taşıma giderleri gibi giderler bu fasıldan karşılanır.

Fatura veya fatura yerine geçen belge düzenleme zorunluluğu bulunmayan kişilerden (Gerçek Kişi) alınacak hizmet alımlarında (en çok 6 ay) ödeme Harcama Pusulası ile yapılır. Bu ödemelerde %20 Gelir Vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutar kişiye ödenir.  Bütçe talebi yapılırken bu konuya dikkat edilmesi gerekir.

Yapılan %20 vergi kesintisi “Ziraat Bankası Bebek Şubesi Boğaziçi Üniversitesi Muhasebe birimi IBAN: TR16 0001 0007 5644 7860 3850 01 nolu hesabına yatırılır. Ödemeye ait dekont ise BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.

Bilim İnsanı Portalından “Hizmet Alımları” İstek Fişi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “İstek Fişi İşlemleri” menüsü açılarak istek fişi düzenlenecek harcama kalemi linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden alıma uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. İstek fişinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Örnek Teknik Şartname Formu” bilgisayara yüklenir. Form düzenledikten sonra kaydedilerek “Göz At” butonuyla sisteme geri yüklenir.
 7. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak istek fişine yeni satırlar eklenebilir.
 8. İstek fişini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 9. İstek fişi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istek fişi “İstek Fişi İşlemleri” menüsünden “İstek Fişlerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 10. Sisteme yüklenen “Teknik Şartname Formu” imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
2
9.2. Tüketim Malları ve Malzeme Alımları Harcama Kalemi

Yayın hazırlık/yazım desteği (Uluslararası makale/kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası kitap), kırtasiye, kağıt, kalem, CD, entegre devreler, toner, muhtelif laboratuvar malzemesi (Fiyatlı malzeme listesi ya da proforma fatura gereklidir.), büro malzemeleri, akaryakıt ve yağ alımları, yem alımları, yiyecek ve içecek alımları, canlı hayvan alım ve bakımı gibi tamamen tüketime dayanan çeşitli mal veya malzeme bu fasıldan satın alınır.

Bilim İnsanı Portalından “Tüketim Malzemesi Alımları” İstek Fişi Düzenlemek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “İstek Fişi İşlemleri” menüsü açılarak istek fişi düzenlenecek harcama kalemi linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden alıma uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. İstek fişinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak istek fişine yeni satırlar eklenebilir.
 7. İstek fişini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 8. İstek fişi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istek fişi “İstek Fişi İşlemleri” menüsünden “İstek Fişlerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 9. Detay listelerinin içeriğine göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmuş malzeme istem listesi formu “Malzeme İstem Listesi Formunu Yazdır” linki tıklanarak yazdırılıp, imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
2
9.3. Makine-Teçhizat ve Yazılım Alımları Harcama Kalemi

Bu fasıldan bilgisayar, sunucu, bilgisayar çevre birimleri (hard-disk, fare, klavye), iş makinesi, manyetik karıştırıcı, vakum pompası, pH metre seti, görüntü algılama cihazı, termostatlar, motor pompası, ısıtma fırını, titreştirici, uzama ölçer, metal işleme makinesi, ses kayıt cihazı, video kamera, stepper motor, kuvartz küvet, optik okuyucu, piston pompası, otoklav v.b. makine ve teçhizat alımları, bakım-onarım giderleri ile yazılım ve lisans harcamaları yapılır. Tüm bütçe kalemlerinde yapılacak alımlarda proforma fatura alınması ve ödeneklerin KDV’li miktarlar üzerinden talep edilmesi gerekmektedir.

Bilim İnsanı Portalından “Makine Teçhizat Alımları” ve “Yazılım Alımları” İstek Fişi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1.  “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “İstek Fişi İşlemleri” menüsü açılarak istek fişi düzenlenecek harcama kalemi linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden alıma uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. İstek fişinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Örnek Teknik Şartname Formu” bilgisayara yüklenir. Form düzenledikten sonra kaydedilerek “Göz At” butonuyla sisteme geri yüklenir.
 7. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak istek fişi kaydedildikten sonra sayfada beliren “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak istek fişine yeni satırlar eklenebilir.
 8. İstek fişini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 9. İstek fişi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki istek fişi “İstek Fişi İşlemleri” menüsünden “İstek Fişlerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 10. Sisteme yüklenen “Teknik Şartname Formu” imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.
acordeon
1
10. Ön Ödeme (Avans) Talep Formlarının Düzenlenmesi

Proje yürütücüleri “Hizmet”,“Tüketim” ve “Makine Teçhizat” bütçe harcama kalemlerinden “Doğrudan Temin” usulüyle alınamayan acil hizmet veya malzeme alımlarını yapabilmek için “Ön Ödeme (Avans)” talep edebilirler. “İş” ve “Yolluk” avans talepleri harcamanın yapılacağı tarihten en geç 15 gün önce yapılmış olmalıdır. Harcama belgeleri (fatura) tarihi, avans tutarı mutemedin hesabına yatırıldığı tarihten sonraki tarihi içermelidir.

2023 yılı Arkeolojik Kazı Çalışmaları” ve “İş”  avansı tavanı (KDV dahil) 38.200 TL’dir.

Bilim İnsanı Portalından “Hizmet Alımları”,“Makine Teçhizat” ve “Yazılım Alımları” Ön Ödeme (Avans) Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

a. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.

b.Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Avans İşlemleri” menüsü açılarak avans talep edilecek harcama kalemi linkine tıklanır.

c.“İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.

d.“Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden avans alımına uygun piyasa türü işaretlenir.

e.Avansın verileceği kişinin ad ve soyad bilgisi girilir.

f.“Taslak Oluştur” butonuna tıklanır. Avans talebinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.

g.“Taslak Oluştur” butonu tıklanarak avans talebi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Örnek Teknik Şartname Formu” bilgisayara yüklenir. Form düzenledikten sonra kaydedilerek “Göz At” butonuyla sisteme geri yüklenir.

h.“Taslak Oluştur” butonu tıklanarak avans talebi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak avans talebine yeni satırlar eklenebilir. Avans talebini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.

ı.Avans talebi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki avans talebi “Avans İşlemleri” menüsünden “Avans Taleplerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.

i.Sisteme yüklenen “Teknik Şartname Formu” imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Tüketim Malzemesi Alımı” Ön Ödeme (Avans) Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

 1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
 2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Avans İşlemleri” menüsü açılarak “Tüketim Malzemesi Alımı” linkine tıklanır.
 3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
 4. “Yurt İçi Alım” ya da “Yurt Dışı Alım” seçeneklerinden avans alımına uygun piyasa türü işaretlenir.
 5. Avansın verileceği kişinin ad ve soyad bilgisi girilir.
 6. “Taslak Oluştur” butonu tıklanır. Avans talebinin kaydedilmesi için gelen web iletisi onaylanır.
 7. “Taslak Oluştur” butonu tıklanarak avans talebi kaydedildikten sonra sayfada görünür olan “Yeni Satır Ekle” butonu tıklanarak, açılan “Detay Listesi” düzenlenir ve kaydedilir. Detay listesinin ekranda satır olarak görünmesi beklenir. “Yeni Satır Ekle” butonu kullanılarak avans talebine yeni satırlar eklenebilir. Avans talebini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
 8. Avans talebi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki avans talebi “Avans İşlemleri” menüsünden “Avans Taleplerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.
 9. Detay listelerinin içeriğine göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmuş malzeme istem listesi formu “Malzeme İstem Listesi Formunu Yazdır” linki tıklanarak yazdırılıp, imzalanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne gönderilir.

Bilim İnsanı Portalından “Yolluk Giderleri” Ön Ödeme (Avans) Talebi İletmek İçin Aşağıdaki Adımlar Takip Edilir:

  1. “Projelerim” sekmesinden “Proje Başlığına” tıklanır.
  2. Gelen ekranın sol tarafında bulunan “Avans İşlemleri” menüsü açılarak “Yolluk Giderleri” linki tıklanır.
  3. “İlgili Talep Listesi Kalemi” seçilir ve sayfanın yenilenmesi beklenir.
  4. Avans verilecek kişinin adı-soyadı bilgisi girilir.
  5. Görevlendirmenin başlangıç ve bitiş tarihleri girilir.
  6. Avans tahmini tutarı girilir.
  7. Seyahat talepleri listesinden avans talep edilecek seyahat türü işaretlenir. (Arazi ve saha çalışmaları bu alanda listelenmediğinden işaretleme yapılmasına gerek olmadan “Diğer Notunuz” alanı düzenlenerek talep yapılabilmektedir.) “Taslak Oluştur” butonuna tıklanır.
  8. Avans talebini hemen iletmek için “Kaydet ve Şimdi Gönder” butonuna tıklanır.
  9. Avans talebi hemen iletilmeyecekse “Taslak Olarak Kaydet” butonu ile sisteme kaydedilir ve daha sonra taslak durumundaki avans talebi “Avans İşlemleri” menüsünden “Avans Taleplerini Listele” linki tıklanarak “Yeniden Düzenlenebilir”, “İptal Edilebilir” ve “Gönder” butonuna tıklanarak BAP Mali Koordinatörlüğüne iletilir.