BAP İdari Koordinatörlüğü

Üniversitemiz BAP Komisyonu tarafından desteklenerek yürütülecek "BAP projeleri"ne ilişkin proje seçim ve uygulama süreçlerinde "Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması” üzerinden çevrimiçi olarak başvurularının yapılması, değerlendirilmesi, faaliyete geçirilmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili idari ve akademik işlemler için proje yürütücülerine ve BAP Komisyonuna gerekli desteği verir; Ayrıca  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile YÖK başkanlığı arasında imzalanan Araştırma Üniversiteleri Destekleme Programı İş Birliği Protokolü çerçevesinde desteklenerek yürütülecek "YÖK-Araştırma Üniversiteleri Destek Programı Projeleri" kapsamında başvuruların alınması, değerlendirilmesi, faaliyete geçirilmesi, yürütülmesi, sonuçlandırılması ile ilgili idari ve akademik işlemler için proje yürütücülerine ve BAP Komisyonuna gerekli desteği verir.  BAP Komisyonu tarafından alınacak kararlar ile ilgili işlemleri yürütür ve kararların yürütücülere duyurulmasını sağlar.

BAP İdari Koordinatörlüğü web sayfasına www.arastirma.boun.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.

BAP Projeleri İşlem Akış Süreci

YÖK-ADP Projeleri Başvuru Sistemine gitmek için tıklayınız.

BAP Projeleri Başvuru Sistemine gitmek için tıklayınız.

 

 

 

acordeon
1