Optimal Inventory Allocation and Pricing Policies under a Two-tier Customer Market and Random Demand

Proje Özeti: 

Müşteri piyasaları karmaşıklaştıça, bunlara ilişkin karar problemlerinin bütünleşik analiz ve optimizasyonunun önemi de artar. Sipariş, fiyatlandırma ve tahsis gibi problemlerin bütünleşik optimizasyonu, özellikle talebin ve müşterilerin fiyat esnekliklerinin, ürünün yaşam döngüsü boyunca çok farklılaştığı teknoloji yoğun ürün ve servisler için gereklidir.

Kodu: 
18A03P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı